Udržateľnosť

Čo sa týka nás, budúcnosť našich detí a budúcnosť našej planéty sú pre nás zjavne neoddeliteľne spojené.

Snažíme sa spojiť najlepšie postupy v oblasti ekológie a oblasti výroby, aby sme dosiahli rovnováhu, ktorá chýba: medzi starostlivosťou o dnešok a starostlivosťou o zajtrajšok. Na tento účel konzultujeme všetky naše snahy s poprednými odborníkmi v oblasti zelených praktík, zodpovednej spotreby prírodných zdrojov, recyklácie a optimalizácie obchodných procesov.

Dizajn produktov ZIZITO je navrhnutý tak, aby vyžadoval menej energie na výrobu.

Vďaka tomu šetríme veľké množstvo energie a prírodných zdrojov a minimalizujeme vypúšťanie škodlivých emisií do ovzdušia bez toho, aby sme to robili na úkor kvality finálneho produktu. Nižšia spotreba energie má pozitívny vplyv tak na našu celkovú uhlíkovú stopu, ako aj na cenu, za ktorú sa naše produkty môžu objaviť na trhu a dostať sa ku koncovým užívateľom.

Každá fáza výberu a kombinovania materiálov v našich produktoch sa riadi myšlienkou ľahkej recyklácie.

Používame ľahko odlíšiteľné konštrukcie, kompatibilné materiály a spracovateľné návrhy, aby sme zabezpečili opätovnú použiteľnosť bezpečným a úspešným spôsobom. Veríme, že tie najzmysluplnejšie snahy sú spoločné. Preto aktívne povzbudzujeme našich partnerov a koncových zákazníkov, aby odovzdali naše produkty na recykláciu hneď po skončení ich životného cyklu.