Zrównoważony rozwój

Przyszłość naszych dzieci i przyszłość naszej planety są dla nas oczywiście nierozerwalnie związane.

Staramy się łączyć najlepsze praktyki z zakresu ekologii i dziedziny produkcji, tak aby osiągnąć równowagę, której brakuje: między troską o dziś a troską o jutro. W tym celu wszystkie nasze działania konsultujemy z czołowymi ekspertami w zakresie zielonych praktyk, odpowiedzialnej konsumpcji zasobów naturalnych, recyklingu i optymalizacji procesów biznesowych.

Konstrukcja produktów ZIZITO została zaprojektowana tak, aby ich produkcja wymagała mniej energii.

Dzięki temu oszczędzamy dużą ilość energii i zasobów naturalnych oraz minimalizujemy uwalnianie szkodliwych emisji do atmosfery nie czyniąc tego kosztem jakości produktu końcowego. Niższe zużycie energii ma pozytywny wpływ zarówno na nasz ogólny ślad węglowy, jak i na cenę, po której nasze produkty mogą pojawić się na rynku i dotrzeć do użytkowników końcowych.

Na każdym etapie doboru i łączenia materiałów w naszych produktach przyświeca idea łatwego recyklingu.

Używamy łatwych do zróżnicowania konstrukcji, kompatybilnych materiałów i wykonalnych projektów, aby zapewnić możliwość ponownego użycia w bezpieczny i skuteczny sposób. Wierzymy, że dzielimy się najbardziej znaczącymi wysiłkami. Dlatego aktywnie zachęcamy naszych partnerów i klientów końcowych do przekazywania naszych produktów do recyklingu, gdy tylko zakończy się ich cykl życia.