Support

Jak czyścić produkt Zizito

Czyszczenie krzeseł do jadalni

Biorąc pod uwagę duże i regularne zanieczyszczenie, krzesła do jadalni wymagają odpowiedniej konserwacji higienicznej, aby zachować swój wygląd i funkcjonalność. Możesz skorzystać z następujących wskazówek:

Bieżące utrzymanie higieny
  • Zawsze myj wyjmowaną tackę po posiłku, aby zapobiec wysychaniu żywności i rozwojowi bakterii.
  • Jak najszybciej usuwaj plamy i resztki jedzenia na konstrukcji krzesełka, aby można je było całkowicie usunąć.
  • Nigdy nie używaj żrących chemikaliów ani środków ściernych do czyszczenia tekstylnych i plastikowych części krzesła.
  • Aby usunąć zaschnięte plamy, możesz je zwilżyć lub wstępnie namoczyć do czyszczenia bez użycia żrących środków chemicznych.
Czyszczenie
  • Zawsze zdejmuj tapicerkę i pasy bezpieczeństwa zgodnie z całą sekwencją instrukcji opisanych w instrukcji użytkowania.
  • Zdjętą tapicerkę i paski można czyścić ręcznie – letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
  • Nie używaj maszynowego czyszczenia, wirowania i suszenia, aby uniknąć uszkodzenia materiałów.
  • Nie ściskaj tapicerki poprzez jej skręcanie i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, jeśli to możliwe bez bezpośredniego światła słonecznego.
  • Główną konstrukcję nośną krzesła czyść tylko wilgotną szmatką i łagodnym detergentem, aby nie uszkodzić kolorów i materiałów.
  • Zawsze postępuj zgodnie z indywidualnymi instrukcjami czyszczenia podanymi w instrukcji obsługi danego produktu.