Πολιτική απορρήτου

Η ομάδα ZIZITO ακολουθεί τις πιο αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων για τους επισκέπτες του ιστότοπου της, καθώς και για τους πελάτες και συνεργάτες της.

Εκτός από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Cookies, αυτή η Πολιτική Απορρήτου στοχεύει να προσδιορίσει με σαφήνεια τους σκοπούς, τις μεθόδους, τους λόγους, τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η ZIZITO BG EOOD (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συνεργατών της σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υποκρίνομαι. δεδομένα.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις, με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με: τα δικαιώματα σας, τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας τους, τους τρόπους αποθήκευσης και χρήσης τους και τις περιπτώσεις πρόσβασης σε αυτά που παρέχονται από την Εταιρεία σε τρίτους.

Σύμφωνα με το άρθ. 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, «προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναγνωριστικά όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα για την τοποθεσία, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (“Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων”), η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , θα είναι πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό και την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Οι σκοποί συλλογής προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι οι εξής:

 • Για προετοιμασία, σύναψη και υλοποίηση σύμβασης.
 • Για δραστηριότητες μάρκετινγκ , σε περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται με ρητή, δωρεάν και ενημερωμένη συγκατάθεση για περαιτέρω χρήση τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του ιστότοπου www.zizito.com . Οι στόχοι της δραστηριότητας μας είναι: η παρουσίαση εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών, η διαχείριση προφίλ χρηστών στην ιστοσελίδα και οι στατιστικοί στόχοι που σχετίζονται με την εσωτερική ανάλυση και βελτίωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η εταιρεία δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ή αυτά που δεν παρέχονται από το χρήστη με τη ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε 

Για σκοπούς σύναψης σύμβασης, υπηρεσίες παράδοσης και πληροφόρησης

Για τους σκοπούς της σύναψης σύμβασης για την πώληση αγαθών, συλλέγουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους πελάτες:

 • Τρία ονόματα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση αποστολής
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Δεδομένα ηχογράφησης από το συντηρούμενο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται μέσω των ενεργών πεδίων για συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο μας από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους επισκέπτες .

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία απαιτείται για τους σκοπούς της σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ορισμένων μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού).

Για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της Εταιρείας

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τη λήψη ηλεκτρονικού δελτίου και άλλη υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ από την Εταιρεία:

 • Δύο ονόματα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Άλλα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από το χρήστη σε σχέση με συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ για τους οποίους ο χρήστης έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται βάσει ρητής συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού). Η συγκατάθεση εκφράζεται εισάγοντας ορισμένα ή όλα τα παραπάνω δεδομένα και επιλέγοντας το πλαίσιο “Συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου και είμαι εξοικειωμένος με την Πολιτική Απορρήτου”.

Τεχνικές πληροφορίες

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του www.zizito.com και περιηγείστε στις διάφορες σελίδες του, η Εταιρεία λαμβάνει τεχνικές πληροφορίες με τη μορφή πρωτοκόλλου πληροφοριών. Αυτοί οι τύποι πρωτοκόλλων είναι ανώνυμοι και έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Τη διεύθυνση IP της συσκευής από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο

 • Πληροφορίες σχετικά με το σύνδεσμο ή τη σελίδα από την οποία ανακατευθυνθήκατε στον ιστότοπό μας
 • Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που αφιερώσατε στον ιστότοπο και τις σελίδες που επισκεφτήκατε σε αυτόν
   
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης από το οποίο επισκέπτεστε τον ιστότοπο
 • Άλλο είδος τεχνικών πληροφοριών σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την Εταιρεία με βάση τη ρητή συγκατάθεση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο «α» του Κανονισμού). Η συγκατάθεση εκφράζεται σημειώνοντας το κουμπί “Συμφωνώ / Διαφωνώ” στο πεδίο “Είμαι εξοικειωμένος με την πολιτική απορρήτου της” ZIZITO BG “EOOD και συμφωνώ / να μην χρησιμοποιώ” cookies “κατά τη χρήση του ιστότοπου.

Άλλα στοιχεία

Σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του είδους των προσφερόμενων αγαθών, μπορεί να είναι απαραίτητο να συλλεχθούν άλλα είδη προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει ρητά και ξεκάθαρα για το είδος των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη συλλογή τους, τους λόγους συλλογής τους και τους σκοπούς της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

Προσωπικά δεδομένα που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών που αποκαλύπτουν:

 • Τη φυλετική ή εθνική καταγωγή των καταναλωτών
 • Τα δεδομένα για τη σωματική ή ψυχική υγεία των καταναλωτών
 • Τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις
 • Τα στοιχεία για τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Τα βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα
 • Τα δεδομένα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό των καταναλωτών

Λόγοι και στόχοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τους λόγους και τους στόχους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται δε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης και δε θα παρέχονται για πρόσβαση και επεξεργασία από τρίτα μέρη, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν :

 • Όταν το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από το νόμο
 • Εάν απαιτείται από το νόμο από αρμόδιο κράτος ή δικαστική αρχή
 • Όταν έχει ληφθεί ρητή συναίνεση χρήστη
Λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Οι λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία είναι οι εξής:

 • Προ συμβατικές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της για σκοπούς σύναψης σύμβασης για αγορά αγαθών εξ αποστάσεως
 • Ρητή και ελεύθερα δηλωμένη συγκατάθεση για την επεξεργασία ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων από χρήστες
 • Διαφορετικοί τύποι νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες της Εταιρείας
Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία υφίστανται επεξεργασία για τους λόγους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οι σκοποί τους είναι αντίστοιχα:

 • Όλες οι διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για τη σύναψη νόμιμης σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας
 • Εκτέλεση ολοκληρωμένης παραγγελίας από το χρήστη
 • Τήρηση λογιστικών κανονισμών στη λειτουργία της Εταιρείας
 • Διαχείριση προφίλ χρηστών και χρήση της ενότητας ιστολογίου του ιστότοπου
 • Ενημέρωση πελατών για τρέχουσες προσφορές και νέες προσφορές πωλήσεων
 • Άσκηση του δικαιώματος του πελάτη για αξίωση και αίτημα για επισκευή με εγγύηση των αγαθών
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα και ερωτήσεις του χρήστη προς την Εταιρεία

Διάρκεια αποθήκευσης των παρεχόμενων δεδομένων

Η εταιρεία αποθηκεύει πάντα τα δεδομένα σας σε πλήρη συμμόρφωση με τις νόμιμες προθεσμίες που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Τον κύριο ρόλο στον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης των συλλεγόμενων δεδομένων παίζουν οι στόχοι για την επεξεργασία των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά .

 • Σε περιπτώσεις που δε συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα διαγράφονται έγκαιρα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το χρήστη για τους σκοπούς της εκτέλεσης μιας σύμβασης θα αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
 • Σε περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα βάσει προηγούμενης συναίνεσης του χρήστη, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας και να ασκήσετε το δικαίωμά σας να λησμονηθείτε .Τότε η Εταιρεία διαγράφει όλους τους τύπους προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει.

Τεχνική ασφάλεια σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία έχει φροντίσει για τη θέσπιση όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που σχετίζονται με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.

Τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία αντιστοιχούν στους συγκεκριμένους κινδύνους κατά την επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Οργανωτικά και τεχνικά, διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων των χρηστών από πιθανή απώλεια, τροποποίηση, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.

Cookies (δεδομένα περιήγησης)

Προκειμένου να βελτιώσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο μας, χρησιμοποιούμε cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης σας στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Είναι σημαντικά για τη διατήρηση της ταχύτητας, της λειτουργικότητας και της καλής εμπειρίας των πελατών του ιστότοπου μας.

Τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και εργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση της πλοήγησής του. Μας δίνουν πληροφορίες για το αν είστε νέος επισκέπτης ή έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπο στο παρελθόν. Τα cookies είναι ανώνυμα. δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το χρήστη και δε συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα σας.

Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας και να το ρυθμίσετε ώστε να διαγράφει όλα τα cookies από τον σκληρό δίσκο της συσκευής σας, να αποκλείει τα cookies ή να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν από την αποθήκευση των cookies. .

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies, μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη Πολιτική Cookies .

Κοινή χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων χρηστών με τρίτα μέρη

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων στους συνεργάτες ή τους υπεργολάβους της. Αυτά τα τρίτα μέρη παρέχουν στην Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή διασφαλίζουν τη διαδικασία των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της Εταιρείας .

Η Εταιρεία μπορεί να παραχωρήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρήστη σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, οι καταστάσεις που σχετίζονται με :

 • Τη διοργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών, παιχνιδιών ή διαγωνισμών σύμφωνα με τους κανόνες συγκεκριμένων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ
 • Την παράδοση προϊόντων μέσω ταχυμεταφορών ή/και άλλων τρίτων που οργανώνουν την αποστολή
 • Την εκτέλεση από τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία έχει συμβατική σχέση σε σχέση με την παράδοση και τη μέτρηση περιεχομένου ή διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών για παράδοση διαφημιστικού περιεχομένου, των ανταλλαγών για εμπορία αποθεμάτων (Ad Exchanges), των εργαλείων δημοσίευσης (SSP), των εργαλείων διαφήμισης ( DSP)
 • Τη χρήση εικονικών διακομιστών (VPS) που παρέχονται από τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία έχει συμβατική σχέση
 • Τη βελτίωση της διαφημιστικής στόχευσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας από τρίτους
 • Την παροχή δεδομένων σε γνωστούς παρόχους υπηρεσιών που έχουν δηλώσει δημόσια τη συμμόρφωση με τον GDPR και τις πολιτικές απορρήτου ηλεκτρονικού απορρήτου, όπως η Google και το Facebook. Η συναίνεση περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση και χρήση μοναδικών αποπροσωποποιημένων αναγνωριστικών, για παράδειγμα μέσω της χρήσης cookies, της τοπικής αποθήκευσης ή άλλης γενικά αποδεκτής τεχνολογίας ιστού.
 • Τη λήψη υπηρεσιών διακομιστή και cloud που σχετίζονται με τις παραγγελίες και την εξυπηρέτηση του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών από τρίτους
 • Την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των λογιστών, των δικηγόρων, των ελεγκτών, των συμβολαιογράφων, των διαφημιστικών και δημοσίων σχέσεων ή των εταιρειών που ασχολούνται με τη συστηματική διαχείριση δεδομένων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα χρήστη με τρίτους μόνο μετά τη ρητή πρόβλεψη των τεχνικών και νομικών μηχανισμών βάσει των οποίων θα πραγματοποιείται η επεξεργασία των κοινών προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 και της βουλγαρικής νομοθεσίας .

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα ακόλουθα δικαιώματα είναι εγγυημένα σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων:

Δικαίωμα πρόσβασης σε αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα 

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και εάν επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα .

Δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τρεχόντων δεδομένων σας και αυτών που επεξεργάζεται η Εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τις απαραίτητες διορθώσεις σε όλα τα ανακριβή δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση .

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί ή να αποκλειστεί η επεξεργασία ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, η ανάγκη επιβεβαίωσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων, οι λόγοι επεξεργασίας τους ή η παράνομη επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων 

Σε περίπτωση που η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν ισχύει πλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των ηλεκτρονικά παρεχόμενων προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο πάροχο σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τα δεδομένα που παρέχονται με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη .

Δικαίωμα αντίρρησης 

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα αντίρρησης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα του ελεγκτή ή τρίτου μέρους, εκτός εάν τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μετά τη λήψη ρητής συγκατάθεσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία του συγκεκριμένου τύπου προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα έφεσης 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο διαχείρισης της αίτησης σας σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων , την εποπτική αρχή , αρμόδια για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε τη σχετική αίτηση με το ακριβές αίτημά σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@zizito.com