Support

Jak čistit výrobek Zizito

Čištění koloběžek

Dětské koloběžky by měly být pravidelně čištěny a udržovány, aby si zachovaly jak vzhled, tak i svou funkci a vynikající úroveň bezpečnosti. Za tímto účelem je nutné o koloběžku pečovat:

Průběžná hygienická údržba
  • Po použití vždy odstraňte prach, bláto nebo nečistoty z pneumatik, konstrukce a stupaček koloběžky.
  • Pravidelně kontrolujte vstup vnějších předmětů mezi kola a brzdy skútru a včas je odstraňte.
  • Skladujte koloběžku na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a extrémních teplotních výkyvů.
  • Denně čistěte reflexní prvky koloběžky vlhkým hadříkem, aby byla zachována jejich odrazivost
Čištění
  • Všechny části skútru čistěte ručně pomocí vlhké houby a jemného čisticího prostředku.
  • Používejte běžný prostředek na mytí nádobí nebo dětské mýdlo – nesmí obsahovat těžké a žíravé chemikálie.
  • Doporučuje se používat měkkou část houbičky nebo hadřík z mikrovlákna, aby nedošlo k poškození laku a/nebo reflexních prvků koloběžky.
  • Nikdy nečistěte koloběžku silným proudem vody pod tlakem, aby nedošlo k poškození upevňovacích prvků.
  • Kovové části koloběžky se doporučuje po vyčištění nebo umytí vysušit, aby se zabránilo korozi.
  • Vždy dodržujte jednotlivé pokyny k čištění uvedené v uživatelské příručce konkrétního produktu.