Support

Bezplatná záruka 24 měsíců na všechny produkty ZIZITO

Veškeré zboží nabízené velkoobchodně i maloobchodně společností ZIZITO Švýcarsko má zákonnou záruku souladu s kupní smlouvou. Záruční podmínky pro naše výrobky pro kojence a děti jsou plně v souladu s osvědčenými postupy a právními předpisy podle CPA.

Odmítnutí koupě bez porušení celistvosti a obchodního vzhledu zboží je možné v zákonné lhůtě 14 dnů, ve které jsou přijímány žádosti o vrácení zboží.

Na veškeré zboží, které nabízíme, poskytujeme bezplatnou záruku 24 měsíců. V této lhůtě jsou veškeré nesrovnalosti s popisem, výrobní vady a nefunkčnosti způsobené správným používáním kompenzovány příslušnou opravou nebo výměnou výrobku.

Záruční podmínky na produkty ZIZITO Švýcarsko

ZIZITO plně odpovídá za neporušenost a shodu produktu s jeho popisem až do okamžiku převzetí zákazníkem. Pokud vám zboží dorazí poškozené nebo je vaše objednávka chybná, kontaktujte nás prosím neprodleně za účelem domluvení výměny produktu nebo produktů.

Upozorňujeme, že převzetím zboží přechází odpovědnost za jeho řádný provoz na zákazníka a veškeré další záruční reklamace je nutné posuzovat individuálně. Poškození výrobku při montáži nese výhradně uživatel a nevztahuje se na ně záruční servis.

Aby mohl být výrobek předmětem záručního servisu do 24 měsíců od převzetí zákazníkem, musí být splněny následující podmínky:

1. Výrobek musí být používán zcela v souladu s návodem k použití poskytnutým společností ZIZITO.

2. Výrobek musí být používán k určenému účelu a podle stanoveného maximálního stáří a hmotnosti pro použití.

3. Výrobek je nutné přepravovat, instalovat, montovat a demontovat kompletně podle doporučení výrobce.

4. Výrobek neprošel neautorizovanými opravami, výměnami dílů a úpravami ze strany uživatele nebo třetích stran.

5. Výrobek nebyl používán neopatrně a nebyl skladován v nevhodném prostředí.

6. Výrobek nebyl ošetřen abrazivními a silnými čistícími prostředky zakázanými v návodu.

Deformace nebo závady v hlavní smlouvě podléhají záručnímu servisu, nikoli v příslušenství a doplňkových částech produktů. Záruka 24 měsíců nezahrnuje výměny a opravy z důvodu:

● Povrchová znehodnocení způsobená během provozu, přepravy a skladování výrobku.

● Deformace a defekty způsobené vnějšími silami a atmosférickými podmínkami – extrémní teploty, vystavení silnému slunečnímu záření, silné otřesy, havárie a katastrofy, chemické interakce, přírodní katastrofy atd.

● Poškození čalounění, textilních doplňků a potahů v kočárcích a autosedačkách.

● Poškození čalounění, matrací, nebes a závěsných hraček v postýlkách na spaní.

● Poškození čalounění a doplňků dětských houpaček a lehátek, chodítek a vysokých židliček.

● Poškození zipů a knoflíků na všech typech výrobků.

● Poškození pneumatik jízdních kol, skútrů a tříkolek.

Ve všech ostatních případech je oprava nebo výměna poškozeného výrobku plně na náklady společnosti ZIZITO a je provedena v zákonné lhůtě 30 dnů.

Chcete-li požádat o záruční servis na vadnou položku, můžete kontaktovat výrobce nebo prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Po kontaktování našeho týmu přistoupíme k okamžitému odstranění poškození nebo výměně výrobku dle povahy jednotlivého případu.

Dodatečná záruka

Standardní záruku 24 měsíců lze na přání zákazníka navýšit o dalších 12 měsíců.

K tomu je třeba co nejdříve po obdržení zaregistrovat sériové číslo produktu na našich webových stránkách.

Pro záruční servis během dodatečné záruční doby platí stejné podmínky jako pro záruční servis v rámci standardní 24měsíční záruky.