Съпорт

Как да почистим продукт на zizito

Почистване на столчета за кола

Безопасността на столчето за кола е пряко зависима от правилното му съхранение, почистване и поддръжка. За да разчитате на правилна функция и добра хигиена, моля спазвайте следните правила:

Съхранение
 • Не оставяйте столчето продължително време под пряка слънчева светлина или в пространства с екстремно високи температури.
 • Дръжте столчето далеч от отоплителни тела, радиатори, климатици и открит огън.
 • Не използвайте столчето за пренос на багаж или други цели, различни от превозване на дете в автомобила.
 • Не оставяйте тежки или остри предмети върху или във столчето по време на съхранение или използване.
 • Не използвайте допълнителни аксесоари за столчето, освен включените в комплекта.
Почистване
 • Винаги сваляйте текстилното покривало, следвайки в точна последователност стъпките, описани в инструкциите за употреба.
 • Перете текстилното покривало на ръка, с хладка вода и мек почистващ препарат – без агресивно търкане, използване на силни химикали и белина.
 • Не се препоръчват използването на перална машина, центрофугирането и машинното изсушаване за поддръжка на текстилното покривало.
 • Оставяйте текстилното покривало да изсъхне по естествен начин, на стайна температура.
 • Почиствайте пластмасовата основа на столчето с мека и влажна кърпа, без да използвате силни абразивни препарати.
 • Винаги следвайте индивидуалните инструкции за почистване, посочени в ръководството за употреба на конкретния продукт.