Устойчивост

Бъдещето на децата ни и бъдещето на планетата ни за нас са очевидно свързани в едно неразривно цяло.

Опитваме се да съвместим най-добрите практики от сферата на екологията и сферата на производството, така че да постигнем баланса, който липсва: между грижата за днешния ден и грижата за утрешния.

За целта консултираме всички свои начинания с водещи експерти в областта на зелените практики, отговорното потребление на природни ресурси, рециклирането и оптимизацията на бизнес процесите.

Дизайнът на продуктите на ZIZITO е замислен така, че да изисква потребление на по-малко енергия за производство.

В резултат, ние спестяваме голямо количество енергия и природни ресурси и минимизираме отделянето на вредни емисии в атмосферата, без да го правим за сметка на качеството на крайния продукт.

По-ниското енергийно потребление се отразява позитивно както на общия ни въглероден отпечатък, така и на цената, на която продуктите ни могат да се появят на пазара и да достигнат до крайните потребители.

Всяка фаза от подбора и комбинирането на материалите в нашите продукти е водена от идеята за лесно рециклиране.

Използваме лесни за диференциране конструкции, съвместими материали и подлежащи на обработка дизайни, така че да гарантираме възможността за повторно използване по безопасен и успешен начин.

Вярваме, че най-смислените усилия са споделените. Затова активно насърчаваме партньорите и крайните си клиенти да предадат продуктите ни за рециклиране веднага, след като жизненият им цикъл приключи.