Politika privatnosti

ZIZITO tim sledi najstrože zahteve u pogledu prikupljanja i upravljanja ličnim podacima za posetioce svog sajta, kao i za svoje kupce i partnere.

Pored Opštih uslova i Pravila o kolačićima, ova Politika privatnosti ima za cilj da jasno definiše svrhe, metode, osnove, rokove i uslove pod kojima se vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju.

ZIZITO BG EOOD (u daljem tekstu „Kompanija“) obrađuje lične podatke svojih klijenata i partnera u potpunosti u skladu sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba (EU) 2016/679) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U cilju usaglašavanja sa regulatornim zahtevima, ovom Politikom privatnosti Kompanija pruža sveobuhvatne informacije o: Vašim pravima, vrsti ličnih podataka koji se prikupljaju, osnovama za njihovu dalju obradu, načinima njihovog čuvanja i korišćenja, kao i slučajevima u kojima Društvo pruža pristup njima trećim licima.

Prema čl. 4 Uredbe (EU) 2016/679, „lični podaci“ označavaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, matični broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili ili više karakteristika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, intelektualni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe.

U skladu sa našim obavezama prema Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta („Opšta uredba o zaštiti podataka“), Kompanija obezbeđuje da će obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, telefon i adresa e-pošte, uvek biti u skladu sa Uredbom i važećim bugarskim zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Svrhe prikupljanja ličnih podataka od strane Kompanije su sledeće:

 • Za pripremu, zaključenje i sprovođenje ugovora;
 • Za marketinške aktivnosti – u slučajevima kada se lični podaci daju uz izričit, slobodan i informisani pristanak za njihovu dalju upotrebu.

Lični podaci koje ste dali obrađuju se samo za potrebe veb stranice www.zizito.com. Ciljevi naše delatnosti su: prezentacija prodaje robe na daljinu, upravljanje profilima korisnika na sajtu i statistički ciljevi koji se odnose na internu analizu i unapređenje poslovanja Kompanije.

Kompanija ne prikuplja lične podatke koji nisu neophodni za sprovođenje njenih aktivnosti ili one koje korisnik ne daje izričito, slobodno i informisano.

Lični podaci koje obrađujemo

Za potrebe zaključenja ugovora, usluge dostave i informisanja

Za potrebe zaključivanja ugovora o prodaji robe prikupljamo sledeće vrste ličnih podataka o kupcima:

 • Tri imena;
 • Adresa E-pošte;

 • Broj telefona;
 • Adresa dostave;
 • Broj računa;
 • Podaci o snimanju zvuka iz centra za korisničku podršku.

Lični podaci korisnika se prikupljaju preko aktivnih polja za popunjavanje ličnih podataka na našem sajtu od strane registrovanih i neregistrovanih posetilaca.

Obrada ličnih podataka od strane Kompanije je potrebna za svrhe ugovora u kome je subjekt podataka strana. Oni se takođe mogu koristiti za preduzimanje određenih koraka na zahtev subjekta podataka pre zaključenja ugovora (član 6 (1) (b) Uredbe).

Za potrebe marketinških aktivnosti Kompanije

Za primanje elektronskog biltena i drugu realizaciju drugih marketinških aktivnosti od strane Društva prikupljaju se sledeći lični podaci:

 • Dva imena;
 • E-mail adresa ;
 • Ostali podaci koje korisnik dobrovoljno daje u vezi sa određenim marketinškim svrhama za koje je korisnik unapred obavešten.

Podaci o ličnosti se prikupljaju na osnovu izričite saglasnosti (član 6. stav 1. tačka a) Uredbe. Saglasnost se izražava unošenjem nekih ili svih navedenih podataka i označavanjem polja „Slažem se da se moji lični podaci koriste za primanje biltena i upoznat sam sa Politikom privatnosti“.

Tehničke informacije

Svaki put kada posetite veb lokaciju www.zizito.com i pregledate njene različite stranice, Kompanija dobija tehničke informacije u obliku informativnog protokola. Ovi tipovi protokola su anonimni i imaju sledeći sadržaj:

 • IP adresa uređaja sa kojeg posećujete sajt;
 • Informacije o linku ili stranici sa koje ste bili preusmereni na naš sajt;
 • Informacije o vremenu koje ste proveli na sajtu i stranicama koje ste posetili na njemu;
 • Tehničke informacije o vrsti operativnog sistema i pretraživaču sa kojeg posećujete sajt;
 • Druga vrsta tehničkih informacija prema tehničkim zahtevima informacionog sistema;

Lične podatke Kompanija prikuplja na osnovu izričite saglasnosti (član 6. stav 1. tačka „a“ Uredbe). Saglasnost se izražava označavanjem dugmeta „Slažem se/Ne slažem se“ u polju „Upoznat sam sa politikom privatnosti „ZIZITO BG“ EOOD i saglasan sam/ne da koristim „kolačiće“ prilikom korišćenja veb stranice.

Ostali podaci 

U skladu sa svim zakonskim zahtevima i specifičnostima vrste robe koja se nudi, može biti potrebno prikupljanje drugih vrsta ličnih podataka. U ovim slučajevima, Kompanija ima obavezu da vas eksplicitno i nedvosmisleno obavesti o vrsti ličnih podataka potrebnih za prikupljanje, osnovama za njihovo prikupljanje i svrhama njihove dalje obrade.

Lični podaci koji se ne obrađuju

Kompanija ni pod kojim okolnostima ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke korisnika koje otkriva

 • Rasno ili etničko poreklo potrošača;
 • Podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju potrošača;
 • Politička, filozofska ili verska uverenja;
 • Podaci o sindikalnom članstvu;
 • Biometrijski ili genetski podaci;
 • Podaci o seksualnoj orijentaciji potrošača.

Osnovi i ciljevi za obradu ličnih podataka od strane Društva

Lični podaci koje daju korisnici obrađivaće se u potpunosti u skladu sa osnovama i ciljevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Kompanija ne praktikuje automatizovano donošenje odluka, a dostavljeni lični podaci neće se koristiti u marketinške i reklamne svrhe i neće biti davani na pristup i obradu trećim licima, osim u određenim slučajevima, koji uključuju:

 • Kada je ovo pravo predviđeno zakonom;
 • Ako to po zakonu zahteva nadležni državni ili sudski organ;
 • Kada je dobijena izričita saglasnost korisnika 
Osnovi za obradu ličnih podataka

Osnovi za obradu ličnih podataka korisnika od strane Društva su sledeći:

 • Predugovorni i ugovorni odnosi između Kompanije i njenih klijenata za potrebe zaključivanja ugovora o kupovini robe na daljinu;
 • Izričitu i slobodno izraženu saglasnost za obradu određenih vrsta ličnih podataka od strane korisnika;
 • Različite vrste zakonskih zahteva direktno vezanih za delatnost Društva.
Svrhe obrade ličnih podataka

Lični podaci koje prikuplja Kompanija obrađuje se na osnovu odredbi definisanih u ovoj Politici privatnosti, a njihove svrhe su:

 • Sve procedure i radnje neophodne za zaključivanje legitimnog ugovora između potrošača i Kompanije;
 • Izvršenje završenog naloga od strane korisnika;
 • Ispunjavanje računovodstvenih propisa u poslovanju Društva;
 • Upravljanje korisničkim profilima i korišćenje sekcije bloga na veb lokaciji;
 • Informisanje kupaca o aktuelnim promocijama i novim prodajnim ponudama;
 • Ostvarivanje prava klijenta na reklamaciju i zahtev za garantni servis robe;
 • Odgovori na upite i pitanja korisnika Kompaniji.

Rok čuvanja dostavljenih podataka

Kompanija uvek čuva vaše podatke u potpunosti u skladu sa zakonskim rokovima predviđenim za ovu svrhu. Glavnu ulogu u određivanju trajanja čuvanja prikupljenih podataka imaju ciljevi za obradu informacija sadržanih u njima.

 • U slučajevima kada između korisnika i Kompanije nije zaključen ugovor, lični podaci korisnika biće blagovremeno izbrisani.
 • Lični podaci koje korisnik pruži u svrhu izvršenja ugovora biće pohranjeni za vreme njegovog trajanja.
 • U slučajevima kada obrađujemo lične podatke na osnovu prethodne saglasnosti korisnika, podaci će se čuvati sve dok ne povučete svoju saglasnost i iskoristite svoje pravo na zaborav – tada Kompanija briše sve vrste ličnih podataka koje ste dali.

Tehnička sigurnost u pogledu zaštite ličnih podataka

Kompanija se pobrinula za uvođenje svih neophodnih tehničkih i organizacionih mera u vezi sa obradom i zaštitom ličnih podataka u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 i važećim bugarskim zakonodavstvom.

Mere koje kompanija preduzima odgovaraju specifičnim rizicima u obradi i čuvanju ličnih podataka. Organizaciono i tehnički obezbeđena je zaštita podataka korisnika od potencijalnog gubitka, izmene, krađe ili neovlašćenog pristupa trećih lica.

Kolačići

Da bismo poboljšali način na koji koristimo našu veb stranicu, koristimo kolačiće. Ovo su male informativne datoteke sa podacima koje vaš pretraživač čuva na hard disku vašeg uređaja. Oni su važni za održavanje brzine, funkcionalnosti i dobrog korisničkog iskustva naše veb stranice.

Kolačići nam pomažu da bolje razumemo i analiziramo kako korisnici koriste našu veb stranicu i stalno radimo na poboljšanju njene navigacije. Oni nam daju informacije o tome da li ste novi posetilac ili ste posetili sajt u prošlosti. Kolačići su anonimni; ne čuvaju lične podatke o korisniku i ne prikupljaju nikakve informacije koje bi mogle otkriti vaš identitet.

Ako ne želite da primate kolačiće, možete da konfigurišete svoj pretraživač i podesite ga da izbriše sve kolačiće sa čvrstog diska vašeg uređaja, blokira kolačiće ili da vas obavesti svaki put pre čuvanja kolačića.

Da biste saznali više o korišćenju kolačića, možete pročitati našu kompletnu Politiku kolačića.

Deljenje i otkrivanje ličnih podataka korisnika trećim licima

U određenim slučajevima, Kompanija može otkriti određene vrste ličnih podataka svojim partnerima ili podizvođačima. Ova treća lica obezbeđuju Kompaniji proizvode i usluge u vezi sa aktivnostima Kompanije ili obezbeđuju proces marketinških aktivnosti Kompanije.

Kompanija može odobriti pristup ličnim podacima korisnika trećim licima, uključujući treća lica koja se nalaze van Evropske unije, u skladu sa zahtevima Uredbe. Takve su, na primer, situacije vezane za:

 • Organizovanje promotivnih kampanja, igara ili takmičenja u skladu sa pravilima pojedinih marketinških inicijativa;
 • Dostava proizvoda preko kurira i/ili drugih trećih lica koja organizuju otpremu;
 • Izvršenje od strane trećih lica sa kojima Kompanija ima ugovorni odnos u vezi sa isporukom i merenjem sadržaja ili oglašavanja, uključujući servere za isporuku reklamnog sadržaja, berze za trgovinu zalihama (Ad Exchanges), alate za objavljivanje (SSP), alate za oglašavanje ( DSP);
 • Korišćenje virtuelnih servera (VPS) koje obezbeđuju treća lica sa kojima Kompanija ima ugovorni odnos;
 • Poboljšanje reklamnog ciljanja proizvoda i usluga Kompanije od strane trećih lica;
 • Pružanje podataka poznatim provajderima usluga koji su javno izjavili da poštuju GDPR i politiku e-privatnosti, kao što su Google i Facebook. Saglasnost takođe uključuje postavljanje i upotrebu jedinstvenih depersonalizovanih identifikatora, na primer korišćenjem kolačića, lokalnog skladištenja ili druge opšte prihvaćene veb tehnologije;
 • Prijem serverskih i cloud usluga u vezi sa narudžbinama i servisiranjem korisničkog centra od strane trećih lica;
 • Pružanje pristupa podacima trećim licima koja pružaju usluge Kompaniji, uključujući računovođe, advokate, revizore, notare, reklamne i PR agencije ili kompanije koje se bave sistematskom administracijom podataka.

Kompanija preuzima odgovornost da deli lične podatke korisnika sa trećim licima samo nakon eksplicitnog obezbeđivanja tehničkih i pravnih mehanizama pod kojima će se obrada zajedničkih ličnih podataka odvijati u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 679/2016 i bugarskog zakona.

Kompanija se obavezuje da preduzme sve neophodne radnje kako bi obezbedila legitimnu i bezbednu obradu ličnih podataka korisnika u skladu sa zahtevima poverljivosti koji su navedeni u ovoj Politici.

Vaša prava kao subjekta podataka

Prema Uredbi, svakom subjektu podataka zagarantovana su sledeća prava:

Pravo pristupa sačuvanim ličnim podacima

Svaki korisnik ima pravo da dobije informacije o tome koje lične podatke obrađujemo i da li takve podatke obrađujemo.

Pravo na ispravku ličnih podataka

U slučaju neslaganja između vaših trenutnih podataka i onih koje obrađuje Kompanija, imate pravo da zatražite neophodne ispravke svih netačnih podataka bez nepotrebnog odlaganja.

Pravo na ograničenje obrade ličnih podataka

U određenim okolnostima, imate pravo da zahtevate da se obrada određenih vrsta ličnih podataka ograniči ili blokira. Takvi slučajevi su, na primer, potreba da se potvrdi tačnost ličnih podataka, osnova za njihovu obradu ili nezakonitost njihove obrade.

Pravo na brisanje ličnih podataka

U slučaju da osnova za obradu vaših ličnih podataka više ne važi, imate pravo da zahtevate brisanje svih ličnih podataka koje obrađujemo.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prenos vaših elektronskih podataka o ličnosti drugom provajderu u mašinski čitljivom formatu kako biste koristili istu uslugu. Ovo pravo se odnosi samo na podatke date uz izričitu saglasnost korisnika.

Pravo na prigovor

U slučaju neslaganja sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, imate pravo na prigovor. Ovo pravo se odnosi samo na podatke čija je obrada neophodna za obavljanje zadatka od javnog interesa ili za vršenje službenih ovlašćenja koja su data rukovaocu, kao i na podatke čija je obrada neophodna za legitimne interese rukovaoca. Ili treća strana, osim kada interesi subjekta podataka imaju prednost nad takvim interesima.

Pravo na povlačenje saglasnosti

Prilikom obrade ličnih podataka nakon dobijanja izričitog pristanka, imate pravo da u bilo kom trenutku zatražite povlačenje saglasnosti za obradu određene vrste ličnih podataka.

Pravo na žalbu

Ako ste nezadovoljni načinom na koji je vaša prijava vođena u vezi sa nekim od gore navedenih prava ili smatrate da vaše lične podatke ne obrađujemo na zakonit način, imate pravo da uložite žalbu Komisiji za zaštitu podataka – nadzornom organu, odgovornom za primenu Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da ostvarite neko od navedenih prava, odgovarajuću prijavu sa svojim tačnim zahtevom možete poslati na sledeću e-mail adresu: info@zizito.com