Tim na www.zizito.com izuzetno ozbiljno shvata svoje obaveze da zaštiti vaše lične podatke. Pored naših Uslova korišćenja, ova Politika privatnosti utvrđuje način, svrhe, osnove, odnose i uslove pod kojima obrađujemo vaše lične podatke.

ZIZITO BG EOOD (Kompanija) obrađuje vaše lične podatke u skladu sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) i Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Da bi se uskladila sa regulatornim zahtevima ove Politike privatnosti, Kompanija dostavlja informacije o vašim pravima, vrsti ličnih podataka koji se prikupljaju, osnovi za njihovu obradu, načinu na koji se čuvaju i koriste i slučajevima u kojima se nalaze otkriveni trećim licima.

Prema čl. 4 Uredbe (EU) 2016/679, „lični podaci“ označavaju sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice, a koje se mogu identifikovati, direktno ili indirektno, naročito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više atributa specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, intelektualni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te osobe.

U skladu sa našim obavezama prema Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta („Uredba o zaštiti podataka“), Kompanija osigurava da obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, telefon i adresa e-pošte, uvek će biti u skladu sa Uredbom i važećim bugarskim zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka.

1. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Kompanija prikuplja lične podatke namenjene za:

• pripremu i zaključivanje ugovora, uključujući njegovu primenu, i

• Marketinške aktivnosti - gde se lični podaci pružaju nakon davanja izričite, besplatne i informisane saglasnosti za njihovo korišćenje.

Lični podaci koje navedete obrađuju se samo u svrhe aktivnosti veb lokacije www.zizito.com. Ciljevi našeg poslovanja su: prodaja robe na daljinu, upravljanje korisničkim profilima na veb lokaciji i statistički ciljevi koji se odnose na internu analizu i unapređenje aktivnosti kompanije.

Kompanija ne prikuplja lične podatke više od onoga što je neophodno za obavljanje njenog poslovanja ili koje pružate vi uz vaš izričit i besplatan pristanak.

2. Lični podaci koje obrađujemo i svrha:

2.1. U svrhu ugovaranja, isporuke robe i usluga informisanja kupaca

Za potrebe zaključenja ugovora o prodaji robe prikupljamo sledeće lične podatke:

• Tri imena;

• Adresa E-pošte;

• Telefon i adresa za isporuku;

• Broj računa;

• Starost;

• Podaci o snimanju zvuka iz podržanog centra.

Lični podaci se prikupljaju putem obrasca za narudžbinu na našoj veb stranici - putem profila ili kao gost. Obrada ličnih podataka neophodna je za zaključivanje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka ili za preduzimanje koraka na zahtev nosioca podataka pre zaključenja ugovora (član 6 (1) (b) Regulacija).

2.2. Za potrebe marketinških aktivnosti

Prikupljamo sledeće lične podatke za bilten i druge marketinške aktivnosti:

• Dva imena;

• Adresu E-pošte;

• Ostale informacije koje ste dali u vezi sa određenim marketinškim svrhama o kojima ste obavešteni.

Lični podaci se prikupljaju na osnovu izričite saglasnosti (član 6 (1) (a) Uredbe). Saglasnost je izražena unošenjem nekih od gore navedenih podataka i označavanjem polja „Slažem se da će se moji lični podaci koristiti za dobijanje biltena i upoznat sam sa Politikom privatnosti“.

2.3. Tehničke informacije

Svaki put kada posetite veb lokaciju www.zizito.com i / ili njene različite odeljke, dobijamo informacije u obliku informacionog protokola sa sledećim sadržajem:

• Vaša IP adresa i stranica sa koje ste preusmereni na našu veb lokaciju;

• Informacije o vašem boravku na našoj veb stranici i odeljcima koje ste posetili;

• Informacije o vašem pregledaču i operativnom sistemu;

• Ostale vrste tehničkih informacija u odnosu na tehničke zahteve informacionog sistema;

Lični podaci se prikupljaju na osnovu izričite saglasnosti (član 6 (1) (a) Uredbe). Saglasnost se izražava klikom na dugme „Slažem se“ u „Upoznat sam sa politikom privatnosti ZIZITO BG Ltd. i pristajem da koristim kolačiće prilikom korišćenja veb stranice“.

2.4. Ostali podaci

Zbog zakonskih zahteva i različitih vrsta robe koja se nudi na veb lokaciji, možda će biti potrebno prikupiti druge vrste ličnih podataka. U takvim slučajevima, Kompanija će vas izričito obavestiti o ličnim podacima koji su potrebni, razlogu prikupljanja i svrhama u koje se obrađuju.

3. Lični podaci koji se ne obrađuju

Kompanija ne prikuplja ili obrađuje lične podatke koji:

• Otkrivaju rasno ili etničko poreklo potrošača ili druge podatke koji se odnose na njihovo zdravlje ili mentalno zdravlje;

• Otkrivaju politička, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikalnim organizacijama;

• Otkrivaju korisnicima genetske ili biometrijske podatke ili podatke o seksualnoj orijentaciji.

4. Osnovi i svrhe za obradu ličnih podataka od strane Kompanije

Dati lični podaci se obrađuju u skladu sa navedenim osnovama i svrhama u ovoj Politici privatnosti.

Kompanija se ne koristi automatizovanim odlučivanjem, dostavljeni podaci neće se koristiti u reklamne ili marketinške svrhe, niti će biti dostupni trećim licima, osim u posebnim slučajevima, naime:

• Kada to zahteva zakon;

• Ako to propisno zatraži nadležna državna ili sudska vlast;

• Kada smo dobili vašu izričitu saglasnost za to.

4.1. Osnovi za obradu ličnih podataka

Osnovi za obradu ličnih podataka su sledeći:

•  Predugovorni i ugovorni odnosi sa klijentima u vezi sa zaključenjem ugovora o kupovini robe na daljinu;

• Vaša izričita i slobodno navedena saglasnost za obradu određenih vrsta ličnih podataka;

• Pravni zahtevi u vezi sa delatnošću Kompanije.

4.2. Svrha obrade ličnih podataka

Lični podaci koje prikuplja Kompanija se obrađuju na osnovama utvrđenim u ovoj Politici privatnosti i u svrhu:

• Obavljanja svih radnji u vezi sa zaključenjem ugovora između Kompanije i potrošača;

• Izvršenja naloga napravljenog iz e-prodavnice;

• Računovodstvenih regulatornih zahteva;

• Upravljanja vašim profilom ili korišćenja odeljka bloga na veb lokaciji

• Obaveštavanja vas o novim promocijama i trenutnim ponudama;

• Realizacije vaših prava na potraživanje i garanciju;

• Odgovaranja na pitanja i upite.

5. Period čuvanja dostavljenih podataka

Kompanija skladišti vaše podatke u skladu sa rokovima predviđenim zakonom. Glavni kriterijum kojim ćemo odrediti obim obrade je vreme potrebno za informacije.

U slučajevima kada ne bude zaključen ugovor, vaši lični podaci biće blagovremeno izbrisani. Lični podaci dati za zaključenje ugovora čuvaće se tokom njegovog zaključenja. U slučajevima kada obrađujemo lične podatke na osnovu vašeg pristanka, lični podaci će se čuvati dok ne povučete saglasnost i ne iskoristite svoje pravo da se svi lični podaci koje ste naveli izbrišu / uklone.

6. Tehničko obezbeđenje u pogledu zaštite ličnih podataka

Kompanija je sprovela sve tehničke i organizacione mere neophodne za obradu i zaštitu ličnih podataka u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 i važećim bugarskim zakonodavstvom.

Preduzete mere odnose se na specifične rizike povezane sa obradom i čuvanjem pruženih ličnih podataka. Organizaciono je i tehnički obezbeđena da bi zaštitila vaše podatke od gubitka, promene, krađe ili neovlašćenog pristupa od strane neovlašćenih trećih strana.

7. Kolačići

Da bismo olakšali upotrebu Internet prodavnice www.zizito.com, koristimo kolačiće. To su male datoteke sa podacima koje vaš pregledač čuva na tvrdom disku vašeg računara i potrebne su za upotrebu na našoj veb lokaciji.

Kolačiće koristimo da bismo bolje razumeli kako ljudi koriste našu veb stranicu i da bismo poboljšali navigaciju. Daju nam informacije o tome da li ste već posetili stranicu ili ste novi posetilac. Kolačići ne čuvaju podatke koji mogu lično da vas identifikuju niti prikupljaju bilo koje druge informacije koje bi vas mogle identifikovati.

Ako ne želite da primate kolačiće, konfigurišite svoj internet pregledač da briše sve kolačiće sa tvrdog diska na računaru, da blokira kolačiće ili da vas upozori pre čuvanja kolačića.

Da bi se upoznali sa određenim vrstama kolačića koje veb stranica www.zizito.com koristi, možete se upoznati sa našom politikom kolačića (politika kolačića).

 

8. Deljenje i otkrivanje ličnih podataka sa trećim licima

U nekim slučajevima, Kompanija može otkriti određene lične podatke našim partnerima ili kooperantima koji rade sa nama pružajući proizvode i usluge povezane sa poslovanjem Kompanije ili pomažući Kompaniji u marketinškim aktivnostima.

Kompanija može otkriti vaše lične podatke trećim stranama, uključujući one treće strane koje se nalaze van Evropske unije, podložno zahtevima Uredbe, na primer:

• Kada organizuje igre, takmičenja ili promocije u skladu sa pravilima određenih igara;

• Kuriri i / ili druge treće strane koje organizuju isporuku proizvoda;

• Treće strane sa kojima Kompanija ima ugovorni odnos u pogledu isporuke i obima sadržaja ili reklama, uključujući servere za isporuku oglašenog sadržaja, razmenu inventara (Ad Ekchanges), alate za objavljivanje (SSP), alate za oglašavanje (DSP) );

• Treće strane sa kojima Kompanija ima ugovorni ugovor o korišćenju virtuelnih servera (VPS);

• Treće strane koje pružaju usluge za poboljšanje ciljanja oglašavanja proizvoda i usluga Kompanije;

• Opšte priznati dobavljači usluga koji su se javno izjasnili da poštuju GDPR i politike e-privatnosti kao što su Google i Facebook. Saglasnost takođe uključuje postavljanje i upotrebu jedinstvenih identifikacionih markera, uključujući upotrebu kolačića, localStorage ili druge opšteprihvaćene veb tehnologije;

• Pružaoci serverskih i cloud usluga povezani sa naručivanjem i servisiranjem čvorišta;

• Treće strane koje pružaju usluge kompaniji, kao što su računovođe, revizori, advokati, javni beležnici, reklamne i PR agencije ili kompanije angažovane na sistematskom upravljanju podacima.

Kompanija će deliti lične podatke sa trećim licima samo nakon izričitog pružanja tehničkih i pravnih mehanizama pod kojima će se obrada deljenih ličnih podataka odvijati u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 679/2016 i bugarskog zakonodavstva.

Kompanija se obavezuje da će preduzeti sve neophodne korake kako bi obezbedila legitimnu obradu ličnih podataka u skladu sa zahtevima poverljivosti utvrđenim u ovoj Politici.

9. Vaša prava kao subjekta podataka

Prema Uredbi, svaki subjekt podataka ima sledeća prava:

9.1. Pravo pristupa

Imate pravo da besplatno znate koje lične podatke obrađujemo i da li ih obrađujemo.

9.2. Pravo na korekciju

U slučaju neslaganja između vaših podataka i podataka koje obrađujemo, imate pravo da zatražite od nas da ispravimo, bez nepotrebnog odlaganja, sve podatke koje smo sačuvali i koji su netačni.

9.3. Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima možete zatražiti ograničenje ili blokiranje obrade određenih podataka. Takvi slučajevi su: potreba za verifikacijom tačnosti vaših ličnih podataka, razlog obrade ili nezakonitost njihove obrade.

9.4. Pravo na brisanje

U slučaju da se ne poštuju osnovi obrade, imate pravo da zahtevate brisanje svih podataka koje smo obradili.

9.5. Prenos podataka u pravu

Ako želite da lične podatke date elektronskim putem pružite za istu uslugu, ali od drugog dobavljača, imate pravo da zahtevate prenos drugom dobavljaču u mašinski čitljivom formatu. Ovo pravo odnosi se samo na informacije koje ste nam pružili uz vaš pristanak.

9.6. Pravo na prigovor

Ako se ne slažete sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, imate pravo da uložite prigovor. Ovo pravo primenjuje se samo na obradu podataka koja je neophodna za obavljanje zadatka od javnog interesa ili u vršenju službenih ovlašćenja dodeljenih kontroloru, i na obradu podataka koja je neophodna u svrhu legitimnih interesa kontrolora ili za treću stranu, osim ako interesi subjekta podataka prevladavaju nad takvim interesima.

9.7. Pravo na povlačenje pristanka

Kada dajete podatke na osnovu vašeg pristanka, u bilo kom trenutku imate pravo da zahtevate povlačenje saglasnosti za obradu određene vrste ličnih podataka.

9.8. Pravo na žalbu

Ako ste nezadovoljni načinom na koji se upravlja zahtevom koji ste podneli u vezi sa bilo kojim od gore navedenih prava ili verujete da vaše lične podatke ne obrađujemo zakonito, imate pravo da uložite žalbu u vezi sa ličnim podacima, sa nadzornim organom odgovornim za primenu Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Ako želite da ostvarite neko od gore navedenih prava, možete poslati odgovarajući zahtev u vezi sa ovim pitanjem sa svojim tačnim zahtevom na sledeću adresu e-pošte: personaldata@zizito.com

Proizvod je dodat na listu želja