Trajnost

Prihodnost naših otrok in prihodnost našega planeta sta za nas očitno neločljivo povezani.

Trudimo se združiti najboljše prakse na področju ekologije in proizvodnje, da bi dosegli ravnovesje, ki manjka: med skrbjo za danes in skrbjo za jutri. V ta namen se pri vseh naših prizadevanjih posvetujemo z vodilnimi strokovnjaki s področja zelenih praks, odgovorne porabe naravnih virov, recikliranja in optimizacije poslovnih procesov.

Zasnova izdelkov ZIZITO je zasnovana tako, da zahteva manj energije za proizvodnjo.

Posledično prihranimo veliko količino energije in naravnih virov ter zmanjšamo izpust škodljivih emisij v ozračje, ne da bi to storili na račun kakovosti končnega izdelka. Nižja poraba energije pozitivno vpliva tako na naš skupni ogljični odtis kot na ceno, po kateri se naši izdelki lahko pojavijo na trgu in dosežejo končne uporabnike.

Vsako fazo izbire in kombinacije materialov v naših izdelkih vodi ideja enostavnega recikliranja.

Za zagotovitev ponovne uporabe na varen in uspešen način uporabljamo konstrukcije, ki jih je enostavno razlikovati, kompatibilne materiale in izvedljive oblike. Verjamemo, da se najbolj smiselna prizadevanja delijo. Zato svoje partnerje in končne kupce aktivno spodbujamo, da naše izdelke predajo v recikliranje takoj, ko se njihov življenjski cikel zaključi.