Politika zasebnosti

Ekipa ZIZITO sledi najstrožjim zahtevam glede zbiranja in upravljanja osebnih podatkov za obiskovalce svojega spletnega mesta, pa tudi za svoje stranke in partnerje.

Poleg Splošnih pogojev in Politike piškotkov želi ta Politika zasebnosti jasno opredeliti namene, načine, razloge, roke in pogoje, pod katerimi se zbirajo in obdelujejo vaši osebni podatki.

ZIZITO BG EOOD (v nadaljnjem besedilu “Družba”) obdeluje osebne podatke svojih strank in partnerjev v celoti v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in varstva osebnih podatkov. Zakon. podatkov.

Zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev s to politiko zasebnosti podjetje zagotavlja izčrpne informacije o: vaših pravicah, vrsti zbranih osebnih podatkov, razlogih za njihovo nadaljnjo obdelavo, načinih njihovega shranjevanja in uporabe ter primerih, v katerih dostop jim družba posreduje tretjim osebam.

Po čl. 4 Uredbe (EU) 2016/679 “osebni podatki” pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, neposredno ali posredno, zlasti z identifikatorji, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali ali več značilnosti, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, mentalno, intelektualno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

V skladu z našimi obveznostmi po Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (“Splošna uredba o varstvu podatkov”) podjetje zagotavlja, da obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, telefon in elektronski naslov , bo vedno v skladu z Uredbo in veljavno bolgarsko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov .

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Nameni zbiranja osebnih podatkov s strani družbe so naslednji:

 • Za pripravo, sklenitev in izvedbo pogodbe;
 • Za trženjske dejavnosti – v primerih, ko se osebni podatki posredujejo z izrecnim, brezplačnim in informiranim soglasjem za njihovo nadaljnjo uporabo.

Osebni podatki, ki jih posredujete, se obdelujejo samo za namene spletnega mesta www.zizito.com . Cilji naše dejavnosti so: predstavitev prodaje blaga na daljavo, upravljanje uporabniških profilov na spletni strani in statistični cilji, povezani z interno analizo in izboljšanjem dejavnosti družbe.

Podjetje ne zbira osebnih podatkov, ki niso nujni za izvajanje njegove dejavnosti ali tistih, ki jih uporabnik ne poda z izrecno, svobodno in informirano privolitvijo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo

Za namene sklenitve pogodbe, dostavo in informacijske storitve

Za namene sklenitve pogodbe o prodaji blaga zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov o strankah:

 • Tri imena;
 • Email naslov;
 • Telefonska številka ;
 • Naslov za pošiljanje ;
 • Številka bančnega računa ;
 • Podatki o zvočnem snemanju iz centra za pomoč strankam.

Osebni podatki uporabnikov se zbirajo preko aktivnih polj za izpolnjevanje osebnih podatkov na našem spletnem mestu s strani registriranih in neregistriranih obiskovalcev .

Obdelava osebnih podatkov s strani družbe je potrebna za namene pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Uporabljajo se lahko tudi za sprejetje določenih korakov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe (člen 6(1)(b) Uredbe).

Za namene trženjske dejavnosti družbe

Za prejemanje elektronskega biltena in drugo izvajanje drugih marketinških aktivnosti s strani Družbe zbiramo naslednje osebne podatke:

 • Dve imeni;
 • e-poštni naslov ;
 • Drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje v zvezi s posebnimi trženjskimi nameni, za katere je bil uporabnik vnaprej obveščen .

Osebni podatki se zbirajo na podlagi izrecne privolitve (1.(a) odstavek 6. člena Uredbe). Privolitev je izražena tako, da vnesete nekatere ali vse zgoraj navedene podatke in označite polje »Strinjam se, da se moji osebni podatki uporabljajo za prejemanje novic in sem seznanjen s politiko zasebnosti«.

Tehnične informacije

Vsakič, ko obiščete spletno stran www.zizito.com in brskate po njenih različnih straneh, podjetje prejme tehnične informacije v obliki informacijskega protokola. Te vrste protokolov so anonimne in imajo naslednjo vsebino:

 • IP naslov naprave, s katere obiskujete spletno mesto ;

 • Informacije o povezavi ali strani, s katere ste bili preusmerjeni na naše spletno mesto ;
 • Podatki o času, ki ste ga preživeli na spletnem mestu in straneh, ki ste jih obiskali na njem ;
   
 • Tehnične informacije o vrsti operacijskega sistema in brskalnika, iz katerega obiščete spletno mesto;
 • Druge vrste tehničnih informacij po tehničnih zahtevah informacijskega sistema;

Osebne podatke podjetje zbira na podlagi izrecne privolitve (1. odstavek 6. člena, točka »a« Uredbe). Privolitev je izražena z označitvijo gumba »Strinjam se/ne strinjam se« v polju »Sem seznanjen s politiko zasebnosti« ZIZITO BG »EOOD in se strinjam / ne uporabljam »piškotkov« pri uporabi spletne strani.

Drugi podatki

V skladu z vsemi zakonskimi zahtevami in posebnostmi vrste ponujenega blaga bo morda treba zbirati druge vrste osebnih podatkov. V teh primerih vas podjetje zavezuje, da vas izrecno in nedvoumno obvesti o vrsti osebnih podatkov, potrebnih za zbiranje, o razlogih za njihovo zbiranje in o namenu njihove nadaljnje obdelave.

Osebni podatki, ki se ne obdelujejo

Podjetje pod nobenim pogojem ne zbira ali obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, ki jih razkrije

 • Rasni ali etnični izvor potrošnikov;
 • Podatki o fizičnem ali duševnem zdravju potrošnikov;
 • Politična, filozofska ali verska prepričanja;
 • Podatki o članstvu v sindikatu;
 • Biometrični ali genetski podatki;
 • Podatki o spolni usmerjenosti potrošnikov .

Razlogi in cilji za obdelavo osebnih podatkov s strani družbe

Osebni podatki, ki jih posredujejo uporabniki, se obdelujejo v celoti v skladu z razlogi in cilji, določenimi v tej Politiki zasebnosti.

Podjetje ne izvaja avtomatiziranega odločanja, posredovani osebni podatki pa ne bodo uporabljeni za namene trženja in oglaševanja ter ne bodo posredovani za dostop in obdelavo tretjim osebam, razen v določenih primerih, ki vključujejo :

 • Kadar je ta pravica določena z zakonom;
 • Če zakon zahteva pristojni državni ali pravosodni organ;
 • Ko je pridobljeno izrecno soglasje uporabnika
Razlogi za obdelavo osebnih podatkov

Podlage za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov s strani Družbe so naslednje:

 • Predpogodbena in pogodbena razmerja med družbo in njenimi strankami za namene sklenitve pogodbe o nakupu blaga na daljavo;
 • Izrecno in prosto izraženo soglasje za obdelavo določenih vrst osebnih podatkov s strani uporabnikov;
 • Različne vrste zakonskih zahtev, ki so neposredno povezane z dejavnostmi družbe.
Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih zbira podjetje, se obdelujejo na podlagi razlogov, opredeljenih v tem pravilniku o zasebnosti, njihovi nameni pa so:

 • Vsi postopki in dejanja, potrebna za sklenitev zakonite pogodbe med potrošnikom in družbo;
 • Izvedba zaključenega naročila s strani uporabnika;
 • Izpolnjevanje računovodskih predpisov pri poslovanju družbe;
 • Upravljanje uporabniških profilov in uporaba bloga spletnega mesta;
 • Obveščanje kupcev o aktualnih akcijah in novih prodajnih ponudbah;
 • Uveljavljanje naročnikove pravice do reklamacije in zahteve za garancijski servis blaga;
 • Odgovori na vprašanja in vprašanja uporabnika podjetju.

Obdobje shranjevanja posredovanih podatkov

Podjetje vaše podatke vedno hrani v celoti v skladu z zakonskimi roki, ki so v ta namen predvideni. Glavno vlogo pri določanju trajanja hrambe zbranih podatkov imajo cilji za obdelavo informacij, ki jih vsebujejo .

 • V primerih, ko med uporabnikom in družbo ni sklenjena pogodba, bodo osebni podatki uporabnika pravočasno izbrisani.
 • Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje za namene izvajanja pogodbe, se hranijo za čas njenega izvajanja.
 • V primerih, ko osebne podatke obdelujemo na podlagi predhodne privolitve uporabnika, bodo podatki shranjeni, dokler ne prekličete svoje privolitve in uveljavite svojo pravico do pozabe – takrat podjetje izbriše vse vrste osebnih podatkov, ki ste jih posredovali.

Tehnična varnost glede varovanja osebnih podatkov

Podjetje je poskrbelo za uvedbo vseh potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in veljavno bolgarsko zakonodajo.

Ukrepi, ki jih izvaja Družba, ustrezajo specifičnim tveganjem pri obdelavi in shranjevanju osebnih podatkov. Organizacijsko in tehnično je zagotovljena zaščita uporabniških podatkov pred morebitno izgubo, spremembo, krajo ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb.

Piškotki

Za izboljšanje načina uporabe naše spletne strani uporabljamo piškotke. To so majhne informativne podatkovne datoteke, ki jih brskalnik shrani na trdi disk vaše naprave. Pomembni so za ohranjanje hitrosti, funkcionalnosti in dobre uporabniške izkušnje naše spletne strani.

Piškotki nam pomagajo bolje razumeti in analizirati, kako uporabniki uporabljajo naše spletno mesto, ter si nenehno prizadevamo za izboljšanje njegove navigacije. Dajo nam informacije o tem, ali ste nov obiskovalec ali ste spletno mesto obiskali v preteklosti. Piškotki so anonimni; ne hranijo osebnih podatkov o uporabniku in ne zbirajo nobenih podatkov, ki bi lahko razkrili vašo identiteto.

Če ne želite prejemati piškotkov, lahko konfigurirate brskalnik in ga nastavite tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska vaše naprave, blokira piškotke ali vas obvesti vsakič, preden shranite piškotke.

Če želite izvedeti več o uporabi piškotkov, si lahko preberete našo celotno politiko piškotkov.

Delitev in razkritje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam

V določenih primerih lahko podjetje svojim partnerjem ali podizvajalcem razkrije določene vrste osebnih podatkov. Te tretje osebe družbi zagotavljajo izdelke in storitve, povezane z dejavnostjo družbe ali zagotavljajo proces trženjskih aktivnosti družbe .

Podjetje lahko v skladu z zahtevami Uredbe odobri dostop do osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, vključno s tretjimi osebami, ki se nahajajo zunaj Evropske unije. Takšne so na primer situacije, povezane z :

 • Organiziranje promocijskih akcij, iger ali tekmovanj v skladu s pravili posameznih trženjskih pobud;
 • Dostava izdelkov preko kurirjev in/ali drugih tretjih oseb, ki organizirajo posredovanje;
 • Izvedba s strani tretjih oseb, s katerimi ima Družba pogodbeno razmerje v zvezi z dostavo in merjenjem vsebine ali oglaševanja, vključno s strežniki za dostavo oglasnih vsebin, borzami za trgovanje z inventarjem (Ad Exchanges), orodji za založništvo (SSP), oglaševalskimi orodji ( DSP);
 • Uporaba virtualnih strežnikov (VPS), ki jih zagotavljajo tretje osebe, s katerimi ima Družba pogodbeno razmerje;
 • Izboljšanje ciljanja oglaševanja izdelkov in storitev družbe s strani tretjih oseb;
 • Zagotavljanje podatkov znanim ponudnikom storitev, ki so javno razglasili skladnost z GDPR in pravilniki o e-zasebnosti, kot sta Google in Facebook. Soglasje vključuje tudi postavitev in uporabo edinstvenih razosebljenih identifikatorjev, na primer z uporabo piškotkov, lokalnega Storage ali druge splošno sprejete spletne tehnologije;
 • Prejemanje strežniških in oblačnih storitev v zvezi z naročili in servisiranjem centra za pomoč strankam s strani tretjih oseb;
 • Zagotavljanje dostopa do podatkov tretjim osebam, ki opravljajo storitve za Družbo, vključno z računovodji, odvetniki, revizorji, notarji, oglaševalskimi in PR agencijami ali podjetji, ki se ukvarjajo s sistematičnim upravljanjem podatkov .

Podjetje prevzema odgovornost za izmenjavo osebnih podatkov uporabnikov s tretjimi osebami šele po izrecnem zagotavljanju tehničnih in pravnih mehanizmov, po katerih bo obdelava deljenih osebnih podatkov potekala v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 679/2016 in bolgarsko zakonodajo. .

Podjetje se zavezuje, da bo sprejelo vse potrebne ukrepe za zagotovitev zakonite in varne obdelave osebnih podatkov uporabnikov v skladu z zahtevami o zaupnosti, določenimi v tej Politiki.

Vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

V skladu z Uredbo so vsakemu, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljene naslednje pravice:

Pravica dostopa do shranjenih osebnih podatkov 

Vsak uporabnik ima pravico do informacij o tem, katere osebne podatke obdelujemo in ali te podatke obdelujemo .

Pravica do popravka osebnih podatkov 

V primeru neskladja med vašimi trenutnimi podatki in tistimi, ki jih obdeluje Podjetje, imate pravico zahtevati potrebne popravke vseh netočnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja .

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov 

V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da se obdelava določenih vrst osebnih podatkov omeji ali blokira. Takšni primeri so na primer potreba po potrditvi točnosti osebnih podatkov, razlogov za njihovo obdelavo ali nezakonitosti njihove obdelave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov 

V primeru, da osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov ne velja več, imate pravico zahtevati izbris vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Za uporabo iste storitve imate pravico zahtevati prenos vaših elektronsko posredovanih osebnih podatkov drugemu ponudniku v strojno berljivi obliki. Ta pravica velja samo za podatke, posredovane z izrecnim soglasjem uporabnika.

Pravica do ugovora 

V primeru nestrinjanja z načinom obdelave vaših osebnih podatkov imate pravico do ugovora. Ta pravica velja samo za podatke, katerih obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali za izvajanje uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu, in za podatke, katerih obdelava je potrebna za zakonite interese družbe krmilnik. Ali tretja oseba, razen če imajo interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, prednost pred takšnimi interesi.

Pravica do preklica privolitve

Pri obdelavi osebnih podatkov po pridobitvi izrecne privolitve imate pravico, da kadar koli zahtevate preklic privolitve za obdelavo določene vrste osebnih podatkov.

Pravica do pritožbe 

Če niste zadovoljni z načinom vodenja vaše prijave v zvezi s katero od zgoraj navedenih pravic ali menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo zakonito, imate pravico vložiti pritožbo pri Komisiji za varstvo podatkov – nadzornemu organu. . odgovoren za izvajanje Uredbe (EU) 2016/679 in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Če želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic, lahko ustrezno vlogo s svojo natančno zahtevo pošljete na elektronski naslov: info@zizito.com