Poslanie, vízia a cieľ

Naším poslaním je pomôcť rodičom, aby sa cítili pohodlne a deťom, aby sa cítili bezpečne a odvážne vo všetkých spôsoboch objavovania sveta.

Veríme, že pocit istoty a sebavedomia je základ pre rozvoj zvedavých, odvážnych a plnohodnotných osobností. Preto sa snažíme, aby boli súčasťou každodenného života doma, vonku alebo na cestách – pre všetky generácie, na všetky ročné obdobia a na všetky spôsoby, ako urobiť z detstva to najväčšie prvé dobrodružstvo!

Našou víziou je dosiahnuť čo najširšiu dostupnosť certifikovaných bezpečných produktov za férové ceny.

Snažíme sa vytvárať a udržiavať sortiment produktov, ktorý má čo najdlhšiu životnosť a minimálny dopad na životné prostredie. Na tento účel používame trvalo udržateľné a ľahko recyklovateľné materiály, podporujeme zodpovednú spotrebu a uplatňujeme osvedčené environmentálne postupy počas celej našej výroby a podnikového procesu.

Naším cieľom je inšpirovať k potrebnej zmene vo výrobe, spotrebe a recyklácii tovaru pre bábätká a deti všetkých vekových kategórií.

Kombináciu vysokej kvality, rozumnej ceny, zaručenej bezpečnosti a starostlivosti o planétu chceme premeniť na štandard mimo butikových značiek. A na konci dňa – prispieť k výchove novej generácie, ktorá vie, ako rozpoznať a oceniť skutočne dôležité veci: slobodu byť sám sebou a schopnosť tak urobiť bez zanechania negatívnej stopy.