Support

Bezplatná 24-mesačná záruka na všetky produkty ZIZITO

Všetok tovar ponúkaný veľkoobchodne a maloobchodne spoločnosťou ZIZITO Švajčiarsko je dodávaný so zákonnou zárukou súladu s kúpnou zmluvou. Záručné podmienky na naše výrobky pre dojčatá a deti sú plne v súlade s osvedčenými postupmi a právnymi predpismi podľa CPA.

Odmietnutie kúpy bez porušenia celistvosti a obchodného vzhľadu tovaru je možné v zákonnej lehote 14 dní, počas ktorej sú akceptované žiadosti o vrátenie tovaru.

Na všetok tovar, ktorý ponúkame, poskytujeme bezplatnú záruku 24 mesiacov. V rámci tejto lehoty sú akékoľvek nezrovnalosti s popisom, výrobné chyby a poruchy spôsobené správnym používaním kompenzované vhodnou opravou alebo výmenou produktu.

Záručné podmienky na produkty ZIZITO Švajčiarsko

ZIZITO plne zodpovedá za neporušenosť a zhodu produktu s jeho popisom až do momentu prevzatia zákazníkom. Ak Vám tovar dorazí poškodený alebo je Vaša objednávka chybná, ihneď nás, prosím, kontaktujte za účelom dohodnutia výmeny produktu alebo produktov.

Upozorňujeme, že prevzatím tovaru prechádza zodpovednosť za jeho riadnu prevádzku na zákazníka a všetky ďalšie záručné reklamácie je potrebné posudzovať individuálne. Poškodenie výrobku pri montáži znáša výlučne užívateľ a nevzťahuje sa naň záručný servis.

Aby mohol byť výrobok predmetom záručného servisu do 24 mesiacov od prevzatia zákazníkom, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

1. Výrobok sa musí používať v úplnom súlade s návodom na použitie poskytnutým spoločnosťou ZIZITO.

2. Výrobok sa musí používať na určený účel a podľa stanoveného maximálneho veku a hmotnosti na použitie.

3. Výrobok je potrebné prepravovať, inštalovať, montovať a demontovať kompletne podľa odporúčaní výrobcu.

4. Produkt neprešiel neoprávnenými opravami, výmenami dielov a úpravami zo strany užívateľa alebo tretích osôb.

5. Výrobok nebol používaný neopatrne a skladovaný v nevhodnom prostredí.

6. Výrobok nebol ošetrený abrazívami a silnými čistiacimi prostriedkami zakázanými v návode.

Deformácie alebo poruchy v hlavnej zmluve podliehajú záručnému servisu a nie v príslušenstve a doplnkových častiach produktov. Záruka 24 mesiacov nezahŕňa výmeny a opravy z dôvodu:

● Povrchových poranení spôsobených počas prevádzky, prepravy a skladovania produktu.

● Deformácií a defektami spôsobenými vonkajšími silami a atmosférickými podmienkami – extrémne teploty, pôsobenie silného slnečného žiarenia, silné otrasy, havárie a katastrofy, chemické interakcie, prírodné katastrofy a pod.

● Poškodenia čalúnenia, textilných doplnkov a poťahov v kočíkoch a autosedačkách.

● Poškodenia čalúnenia, matracov, prístreškov a závesných hračiek v postieľkach na spanie.

● Poškodenia čalúnenia a príslušenstva detských hojdačiek a ležadiel, chodítok a vysokých stoličiek.

● Poškodenia zipsov a gombíkov na všetkých typoch výrobkov.

● Poškodenia pneumatík na bicykloch, kolobežkách a trojkolkách.

Vo všetkých ostatných prípadoch je oprava alebo výmena poškodeného výrobku plne na náklady spoločnosti ZIZITO a je vykonaná v zákonnej lehote 30 dní.

Ak chcete požiadať o záručný servis na chybnú položku, môžete sa obrátiť na obchodníka alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Po kontaktovaní nášho tímu pristúpime k okamžitému odstráneniu poškodenia alebo výmene produktu podľa povahy jednotlivého prípadu.

Dodatočná záruka

Štandardnú 24-mesačnú záruku je možné na požiadanie zákazníka zvýšiť o ďalších 12 mesiacov.

K tomu je potrebné čo najskôr po prijatí zaregistrovať sériové číslo produktu na našej webovej stránke.

Pre záručný servis počas dodatočnej záručnej doby platia rovnaké podmienky ako pre záručný servis v rámci štandardnej 24-mesačnej záruky.