Support

Ako čistiť výrobok Zizito

Čistenie skútrov

Kolobežky pre deti by ste mali pravidelne čistiť a udržiavať, aby si zachovali svoj vzhľad, ako aj funkčnosť a vynikajúcu úroveň bezpečnosti. Na tento účel je potrebné sa o vozidlo starať nasledovne:

Priebežná hygienická údržba
  • Po použití vždy odstráňte prach, blato alebo nečistoty z pneumatík, konštrukcie a opierky nôh kolobežky.
  • Pravidelne kontrolujte vniknutie vonkajších predmetov medzi kolesá a brzdy kolobežky a včas ich odstráňte.
  • Kolobežku skladujte na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a extrémnych teplotných výkyvov.
  • Reflexné prvky kolobežky čistite denne vlhkou handričkou, aby sa zachovala ich odrazivosť .
Čistenie
  • Všetky časti kolobežky čistite ručne pomocou vlhkej špongie a jemného čistiaceho prostriedku.
  • Používajte bežný prostriedok na umývanie riadu alebo detské mydlo – nesmie obsahovať silné a žieravé chemikálie.
  • Odporúča sa použiť mäkkú časť špongie alebo handričku z mikrovlákna, aby nedošlo k poškodeniu laku a/alebo reflexných prvkov kolobežky.
  • Nikdy nečistite kolobežku silným prúdom vody pod tlakom, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky.
  • Kovové časti kolobežky sa po čistení alebo umývaní odporúča vysušiť, aby sa zabránilo hrdzi.
  • Vždy dodržujte jednotlivé pokyny na čistenie uvedené v návode na použitie konkrétneho produktu.