Support

Jak czyścić produkt Zizito

Czyszczenie rowerów

Równie ważna dla zachowania dobrego wyglądu i pełnego bezpieczeństwa roweru jest regularna i specjalistyczna pielęgnacja. Oferujemy porady, dzięki którym można jak najłatwiej podejść do zadania:

Bieżące utrzymanie higieny
  • Po użyciu zawsze usuwaj kurz, błoto lub brud z opon i mechanizmów roweru.
  • Zawsze utrzymuj łańcuch i mechanizmy roweru dobrze nasmarowane, aby zapobiec zablokowaniu, zużyciu i awariom.
  • Nigdy nie używaj żrących chemikaliów ani materiałów ściernych do czyszczenia jakiejkolwiek części roweru.
  • Codziennie czyścić elementy odblaskowe miękką wilgotną ściereczką, aby zapewnić ich odblaskowość.
  • Przechowuj rower w miejscu wolnym od bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej wilgoci i/lub ekstremalnych temperatur.
Czyszczenie
  • Ramę należy czyścić ręcznie, wilgotną gąbką i łagodnym detergentem – bez ciężkich i żrących środków chemicznych. W tym celu użyj miękkiej części gąbki, aby nie uszkodzić lakieru i/lub elementów odblaskowych roweru.
  • Nigdy nie czyść ramy i mechanizmów silnym strumieniem wody pod ciśnieniem, aby nie uszkodzić roweru.
  • Unikaj zamoczenia siodełka i/lub innych miękkich przedmiotów tekstylnych z roweru pod bieżącą wodą.
  • Zaleca się wysuszenie elementów metalowych po czyszczeniu lub myciu, aby uniknąć tworzenia się rdzy podczas zatrzymywania wilgoci.
  • Zawsze postępuj zgodnie z indywidualnymi instrukcjami czyszczenia podanymi w instrukcji obsługi danego produktu.