Support

Gratis 24 maanden garantie op alle ZIZITO producten

Alle goederen die door ZIZITO Zwitserland in groot- en kleinhandel worden aangeboden, worden geleverd met een wettelijke garantie die vermeld wordt in het verkoopcontract. De garantievoorwaarden voor onze baby- en kinderproducten zijn volledig in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke voorschriften onder de CPA.

Weigering van de aankoop zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de commerciële staat van de artikelen is mogelijk binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, waarbinnen aanvragen tot teruggave van goederen worden geaccepteerd.

Alle goederen die wij aanbieden worden geleverd met een gratis garantie van 24 maanden. Binnen deze termijn worden eventuele afwijkingen met de omschrijving, fabrieksfouten en schade veroorzaakt door juist gebruik gecompenseerd door passende reparatie of vervanging van het product.

Garantievoorwaarden voor producten van ZIZITO Zwitserland

ZIZITO is volledig verantwoordelijk voor de integriteit en conformiteit van het product met zijn beschrijving tot het moment van ontvangst door de klant. Als de goederen beschadigd bij u aankomen of uw bestelling verkeerd is, neem dan onmiddellijk contact met ons op om de vervanging van het product of de producten met ons te bespreken.

Houd er rekening mee dat met de acceptatie van de goederen de verantwoordelijkheid voor de goede werking ervan bij de klant komt te liggen en alle verdere garantieclaims individueel moeten worden beoordeeld. Schade aan het product tijdens montage is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en valt niet onder de garantieservice.

Om een product binnen 24 maanden na ontvangst door de klant onder de garantieservice te laten vallen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Het product dient te worden gebruikt in volledige overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van ZIZITO.

2. Het product moet worden gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de gespecificeerde maximale leeftijd en gewicht voor het gebruik van het product.

3. Het product moet volledig volgens de aanbevelingen van de fabrikant worden vervoerd, geïnstalleerd, gemonteerd en gedemonteerd.

4. Het product heeft geen ongeautoriseerde reparaties, vervanging van onderdelen en wijzigingen ondergaan door de gebruiker of derden.

5. Het product is niet onzorgvuldig gebruikt en opgeslagen in een ongeschikte omgeving.

6. Het product is niet behandeld met schuurmiddelen en sterke reinigingsmiddelen die in de instructies zijn verboden.

Vervormingen of schade in het hoofdcontract vallen onder de garantieservice, en niet voor de accessoires en aanvullende onderdelen van de producten. De garantie van 24 maanden omvat geen vervangingen en reparaties als gevolg van:

● Oppervlakkige verwondingen veroorzaakt tijdens de bediening, het transport en de opslag van het product.

● Vervormingen en defecten veroorzaakt door externe krachten en atmosferische omstandigheden – extreme temperaturen, blootstelling aan sterk zonlicht, sterke schokken, ongevallen en rampen, chemische interacties, natuurrampen, enz.

● Schade aan bekleding, textielaccessoires en hoezen in kinderwagens en autostoelen.

● Beschadigingen aan bekleding, matrassen, luifels en hangend speelgoed in bedjes.

● Schade aan de bekleding en accessoires in babyschommels en -ligstoelen, loopwagentjes en kinderstoelen.

● Beschadiging van ritsen en knopen op alle soorten producten.

● Bandenschade aan fietsen, steppen en driewielers.

In alle andere gevallen is de reparatie of vervanging van het beschadigde product geheel voor rekening van ZIZITO en wordt deze uitgevoerd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen.

Om garantieservice voor een defect artikel aan te vragen, kunt u contact opnemen met de verkoper of groothandelaar waar het product werd aangekocht. Nadat deze contact hebben opgenomen met ons team, zullen we overgaan tot de onmiddellijke reparatie van schade of vervanging van het product, afhankelijk van de aard van het individuele geval.

Extra garantie

De standaard garantie van 24 maanden kan op verzoek van de klant met nog eens 12 maanden worden verlengd.

Hiervoor dient u zo spoedig mogelijk na ontvangst het serienummer van het product op onze website te registreren.

Voor de garantieservice tijdens de aanvullende garantieperiode gelden dezelfde voorwaarden als voor de garantieservice binnen de standaard garantie van 24 maanden.