Missie, visie en doel

Onze missie is om ouders te helpen zich op hun gemak te voelen en kinderen zich veilig en moedig te laten voelen bij alle manieren waarop ze de wereld verkennen.

Wij geloven dat het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen de basis is voor de ontwikkeling van nieuwsgierige, dappere en volwaardige persoonlijkheden. Daarom proberen we onze artikelen een onderdeel te maken van het dagelijks leven thuis, buitenshuis of onderweg – voor alle generaties, voor alle seizoenen en met als doel om van de kindertijd het grootste avontuur te maken!

Onze visie is om een zo breed mogelijke beschikbaarheid van gecertificeerde, veilige producten te realiseren tegen eerlijke prijzen.

We streven ernaar om een productassortiment te creëren en te behouden dat de langste levensduur heeft en een minimale impact heeft op het milieu. Daarom gebruiken we duurzame en gemakkelijk te recyclen materialen, bevorderen we verantwoorde consumptie en passen we gevestigde milieupraktijken toe in ons hele productie- en bedrijfsproces.

Ons doel is om de noodzakelijke verandering te inspireren in de productie, consumptie en recyclage van artikelen voor baby’s en kinderen van alle leeftijden.

We willen de combinatie van hoge kwaliteit, redelijke prijs, gegarandeerde veiligheid en zorg voor de planeet tot een standaard maken. En om uiteindelijk bij te dragen aan de opvoeding van een nieuwe generatie die de echt belangrijke dingen weet te herkennen en waarderen, willen we de vrijheid om jezelf te zijn en het vermogen om dat te doen zonder negatieve gevolgen zo veel mogelijk stimuleren.