Adatvédelmi irányelvek

A ZIZITO csapata a személyes adatok gyűjtése és kezelése tekintetében a legszigorúbb követelményeket követi az oldal látogatóit, valamint ügyfeleit és partnereit.

Az Általános Szerződési Feltételeken és a Süti-szabályzaton túl, jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy egyértelműen meghatározza a személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának céljait, módszereit, indokait, határidőit és feltételeit.

A ZIZITO BG EOOD (a továbbiakban: Társaság) ügyfelei és partnerei személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet (EU 2016/679 rendelet) és a személyes adatok védelméről szóló előírásainak maradéktalanul betartva kezeli.

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében jelen Adatkezelési tájékoztatóval a Társaság átfogó tájékoztatást ad: az Ön jogairól, a gyűjtött személyes adatok típusáról, további kezelésük indokairól, tárolásuk és felhasználásuk módjairól, valamint a hozzáférés eseteiről. azokat a Társaság harmadik fél részére biztosítja.

Az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének értelmében „személyes adat”: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik közvetlenül vagy közvetve, különösen olyan azonosítók révén, mint a név, azonosító szám, a tartózkodási helyre vonatkozó adatok, online azonosító vagy egy vagy több jellemző az adott egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, intellektuális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására.

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”) szerinti kötelezettségeinknek megfelelően a Társaság biztosítja, hogy a személyes adatok, így a név, cím, telefonszám és e-mail cím feldolgozása, mindig összhangban lesz a rendelettel és a személyes adatok védelmére vonatkozó bolgár jogszabályokkal.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A Társaság személyes adatok gyűjtésének céljai a következők:

 • Szerződés előkészítésére, megkötésére és végrehajtására;
 • Marketingtevékenységhez – olyan esetekben, amikor a személyes adatokat kifejezett, szabad és tájékozott hozzájárulással adjuk át azok további felhasználásához.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a www.zizito.com weboldal céljaira kezeljük. Tevékenységünk céljai: az áruk távértékesítésének bemutatása, a honlapon található felhasználói profilok kezelése, valamint a Társaság tevékenységének belső elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó statisztikai célok.

A Társaság nem gyűjt olyan személyes adatokat, amelyek tevékenysége végrehajtásához nem szükségesek, illetve azokat, amelyeket nem a Felhasználó kifejezett, szabad és tájékozott hozzájárulásával ad meg.

Az általunk kezelt személyes adatok 

Szerződéskötés céljából szállítási és tájékoztatási szolgáltatások

Áru adásvételi szerződés megkötése céljából az alábbi típusú személyes adatokat gyűjtjük az ügyfelekről:

 • Teljes név ;
 • Email cím;
 • Telefonszám ;
 • Szállítási cím ;
 • Bankszámlaszám ;
 • Hangfelvételi adatok az ügyfélszolgálati központból.

A felhasználók személyes adatait a regisztrált és nem regisztrált látogatók az oldalunkon található, személyes adatok kitöltésére szolgáló aktív mezőkön keresztül gyűjtjük.

A személyes adatok Társaság általi feldolgozására azon szerződés céljaira van szükség, amelynek az érintett szerződő fele. Felhasználhatók bizonyos lépések megtételére is az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

A Társaság marketing tevékenysége céljából

Az alábbi személyes adatokat a Társaság elektronikus értesítő fogadásához és egyéb marketingtevékenységeihez gyűjti:

 • Teljes név ;
 • E-mail cím ;
 • A felhasználó által önkéntesen megadott egyéb adatok meghatározott marketingcélokkal kapcsolatban, amelyekről a felhasználót előzetesen tájékoztatták.

A személyes adatok gyűjtése kifejezett hozzájárulás alapján történik (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A beleegyezés a fenti adatok egy részének vagy mindegyikének megadásával és az „Elfogadom, hogy személyes adataim hírlevél küldéséhez felhasználható, és ismerem az Adatvédelmi szabályzatot” négyzet bejelölésével fejezhető ki.

Technikai információ

Minden alkalommal, amikor Ön felkeresi a www.zizito.com weboldalát és böngészi annak különböző oldalait, a Társaság információs protokoll formájában technikai információkat kap. Az ilyen típusú protokollok névtelenek, és a következő tartalommal rendelkeznek:

 • Annak az eszköznek az IP-címe, amelyről az oldalt meglátogatja;

 • Információ arról a linkről vagy oldalról, amelyről webhelyünkre irányították át;
 • Információ az oldalon töltött időről és az ott meglátogatott oldalakról;
   
 • Technikai információk arról, hogy milyen operációs rendszerrel és böngészővel látogatja meg az oldalt;
 • Egyéb típusú műszaki információk az információs rendszer műszaki követelményei szerint;

A személyes adatokat a Társaság kifejezett hozzájárulása alapján gyűjti (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés “a” pont). A beleegyezés az “Elfogadom / nem értek egyet” gomb megjelölésével fejeződik ki a “Tisztában vagyok a” ZIZITO BG “EOOD adatvédelmi szabályzatával, és elfogadom / nem fogadom el” a sütiket “a weboldal használata során.

Más adatokat

Minden jogszabályi előírásnak és a kínált áruk típusának sajátosságainak megfelelően más típusú személyes adatok gyűjtése is szükségessé válhat. Ezekben az esetekben a Társaság köteles Önt kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni a gyűjtéshez szükséges személyes adatok típusáról, gyűjtésük indokairól és további kezelésük céljáról.

Nem kezelt személyes adatok

A Társaság semmilyen körülmények között nem gyűjt vagy dolgoz fel olyan felhasználói személyes adatokat, amelyeket nyilvánosságra hozott

 • a fogyasztók faji vagy etnikai származása;
 • A fogyasztók testi vagy lelki egészségére vonatkozó adatok;
 • politikai, filozófiai vagy vallási meggyőződés;
 • A szakszervezeti tagság adatai;
 • Biometrikus vagy genetikai adatok;
 • Adatok a fogyasztók szexuális irányultságáról .

A személyes adatok Társaság általi kezelésének okai és céljai

A felhasználók által megadott személyes adatok kezelése a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott indokoknak és céloknak megfelelően történik.

A Társaság nem folytat automatizált döntéshozatalt, a megadott személyes adatokat marketing és reklámozási célokra nem használja fel, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé és feldolgozza, kivéve bizonyos esetekben, ideértve :

 • Ha ezt a jogot törvény biztosítja;
 • Ha egy illetékes állam vagy igazságügyi hatóság jogszabály előírja;
 • Ha a felhasználó kifejezett hozzájárulása megtörtént
A személyes adatok kezelésének indokai 

A felhasználók személyes adatainak Társaság általi kezelésének indokai a következők:

 • Szerződést megelőző és szerződéses kapcsolatok a Társaság és ügyfelei között áru távvásárlására vonatkozó szerződés megkötése céljából;
 • A felhasználók kifejezett és szabadon kifejezett hozzájárulása bizonyos típusú személyes adatok feldolgozásához;
 • A Társaság tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó különböző típusú jogi követelmények.
A személyes adatok kezelésének céljai

A Társaság által gyűjtött személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott indokok alapján kezeljük, és azok céljai a következők:

 • Minden olyan eljárás és intézkedés, amely a fogyasztó és a Társaság közötti jogszerű szerződés megkötéséhez szükséges;
 • Elvégzett megrendelés felhasználó általi végrehajtása;
 • Számviteli előírások betartása a Társaság működésében;
 • Felhasználói profilok kezelése és a weboldal blog részének használata;
 • Ügyfelek tájékoztatása az aktuális akciókról és új akciókról;
 • Az ügyfél igényjogosultságának gyakorlása és az áru garanciális szervizelése;
 • Válaszok a felhasználótól a Társasághoz intézett kérdéseire és kérdéseire.

A megadott adatok tárolási ideje

A Társaság az Ön adatait mindig az erre a célra biztosított jogszabályi határidők maradéktalan betartásával tárolja. Az összegyűjtött adatok tárolási időtartamának meghatározásában a főszerepet az azokban foglalt információk feldolgozásának céljai játsszák .

 • Abban az esetben, ha a Felhasználó és a Társaság között nem jön létre szerződés, a felhasználó személyes adatait kellő időben töröljük.
 • A Felhasználó által a szerződés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a szerződés teljesítésének időtartama alatt tároljuk.
 • Azokban az esetekben, amikor személyes adatot kezelünk előzetes felhasználói hozzájárulás alapján, az adatokat addig tároljuk, amíg Ön hozzájárulását visszavonja, és nem él a felejtéshez való jogával – ezt követően a Társaság az Ön által megadott valamennyi személyes adatot törli.

Technikai biztonság a személyes adatok védelmével kapcsolatban

A társaság gondoskodott a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos összes szükséges technikai és szervezési intézkedés bevezetéséről az (EU) 2016/679 rendelettel és a vonatkozó bolgár jogszabályokkal összhangban.

A Társaság intézkedései megfelelnek a személyes adatok feldolgozásával és tárolásával kapcsolatos konkrét kockázatoknak. Szervezeti és technikai szempontból biztosított a felhasználói adatok esetleges elvesztése, módosítása, ellopása vagy harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés elleni védelme.

Sütik (más néven cookie-k)

Weboldalunk használatának javítása érdekében cookie-kat használunk. Ezek kis információs adatfájlok, amelyeket a böngésző elment az eszköz merevlemezére. Fontosak weboldalunk sebességének, funkcionalitásának és jó felhasználói élményének megőrzéséhez.

A sütik segítenek jobban megérteni és elemezni, hogy a felhasználók hogyan használják webhelyünket, és folyamatosan dolgoznak a navigáció javításán. Tájékoztatást adnak arról, hogy Ön új látogató, vagy már járt-e az oldalon. A cookie-k névtelenek; nem tárolnak személyes adatokat a felhasználóról, és nem gyűjtenek olyan információt, amely felfedhetné az Ön személyazonosságát.

Ha nem szeretne sütiket fogadni, beállíthatja böngészőjét, és beállíthatja úgy, hogy törölje az összes cookie-t az eszköz merevlemezéről, blokkolja a cookie-kat, vagy minden alkalommal értesítse Önt a cookie-k tárolása előtt. .

Ha többet szeretne megtudni a cookie-k használatáról, olvassa el a teljes Cookie-szabályzatunkat.

A felhasználók személyes adatainak megosztása és közzététele harmadik felekkel

Bizonyos esetekben a Társaság bizonyos típusú személyes adatokat közölhet partnereivel vagy alvállalkozóival. Ezek a harmadik felek a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat biztosítanak a Társaságnak, illetve biztosítják a Társaság marketingtevékenységének folyamatát .

A Társaság a Felhasználó személyes adataihoz hozzáférést biztosíthat harmadik félnek, ideértve az Európai Unión kívüli harmadik feleket is, a Rendelet követelményeinek megfelelően. Ilyenek például a következő helyzetek :

 • Promóciós kampányok, játékok vagy versenyek szervezése meghatározott marketing kezdeményezések szabályai szerint;
 • Termékek kiszállítása futárokon és/vagy a továbbítást szervező egyéb harmadik feleken keresztül;
 • Végrehajtás harmadik felek által, akikkel a Vállalat szerződéses kapcsolatban áll a tartalom vagy a hirdetések szállításával és felmérésekkel kapcsolatban, ideértve a hirdetési tartalom kézbesítésére szolgáló szervereket, a készletezési tőzsdéket (Ad Exchanges), a közzétételi eszközöket (SSP), a hirdetési eszközöket ( DSP);
 • Olyan harmadik felek által biztosított virtuális szerverek (VPS) használata, akikkel a Társaság szerződéses kapcsolatban áll;
 • A Társaság termékeinek és szolgáltatásainak harmadik felek általi reklámcélzásának javítása;
 • Adatszolgáltatás olyan ismert szolgáltatóknak, amelyek nyilvánosan kijelentették, hogy megfelelnek a GDPR-nak és az elektronikus adatvédelmi irányelveknek, mint például a Google és a Facebook. A beleegyezés magában foglalja egyedi, személyre szabott azonosítók elhelyezését és használatát is, például cookie-k, localStorage vagy más általánosan elfogadott webes technológia használatával;
 • Az ügyfélszolgálati központ megrendeléseivel és kiszolgálásával kapcsolatos szerver- és felhőszolgáltatások harmadik fél általi fogadása;
 • Adatokhoz való hozzáférés biztosítása a Társaságnak szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek számára, ideértve a könyvelőket, ügyvédeket, könyvvizsgálókat, közjegyzőket, reklám- és PR ügynökségeket vagy szisztematikus adatkezelést végző cégeket .

A vállalat csak azután vállalja a felelősséget, hogy a felhasználói személyes adatait harmadik felekkel megosztja, amennyiben kifejezetten olyan technikai és jogi mechanizmusokat biztosít, amelyek alapján a megosztott személyes adatok feldolgozása a 679/2016/EU rendelet és a bolgár jogszabályok követelményeivel összhangban történik. .

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók személyes adatainak jogszerű és biztonságos kezelését a jelen Szabályzatban meghatározott titoktartási követelményeknek megfelelően.

Az Ön, mint érintett jogai

A rendelet értelmében minden érintettet az alábbi jogok biztosítanak:

A tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Minden felhasználónak joga van tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, és hogy kezeljük-e ezeket az adatokat.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog 

Amennyiben az Ön aktuális adatai és a Társaság által kezelt adatok között eltérés mutatkozik, Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje a pontatlan adatok szükséges helyesbítését.

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog 

Bizonyos körülmények között jogában áll kérni bizonyos típusú személyes adatok kezelésének korlátozását vagy blokkolását. Ilyen esetek például a személyes adatok pontosságának, kezelésük indokainak vagy kezelésük jogellenességének megerősítése.

Személyes adatok törlésének joga 

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatai kezelésének alapja már nem áll fenn, Ön jogosult az általunk kezelt összes személyes adat törlését kérni.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult kérni elektronikusan megadott személyes adatainak gépi olvasható formátumú továbbítását egy másik szolgáltatóhoz ugyanazon szolgáltatás igénybevétele érdekében. Ez a jog csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával megadott adatokra vonatkozik .

Tiltakozás joga 

Ha nem ért egyet azzal, ahogyan személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll tiltakozni. Ez a jog csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyek kezelése közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges, valamint azokra az adatokra, amelyek kezelése az adatkezelő jogos érdeke miatt szükséges. vezérlő. Vagy harmadik fél, kivéve, ha az érintett érdekei elsőbbséget élveznek az ilyen érdekekkel szemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A kifejezett hozzájárulás megszerzését követő személyes adatok feldolgozásakor Ön bármikor jogosult kérni az adott típusú személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonását.

Fellebbezési jog 

Ha nem elégedett azzal, ahogyan kérelmét a fenti jogok valamelyikével összefüggésben kezelték, vagy úgy gondolja, hogy személyes adatait nem jogszerűen dolgozzuk fel, jogosult panasszal élni az Adatvédelmi Bizottságnál – a felügyeleti hatóságnál  az (EU) 2016/679 rendelet és a személyes adatok védelméről szóló törvény végrehajtásáért felelős.

Amennyiben a fenti jogok valamelyikével élni kíván, a megfelelő kérelmet pontos kérelmével az alábbi e-mail címre küldheti el: info@zizito.com