Udržitelnost

Budoucnost našich dětí a budoucnost naší planety jsou pro nás zjevně neoddělitelně spojeny.

Snažíme se kombinovat osvědčené postupy v oblasti ekologie a oblasti výroby tak, abychom dosáhli rovnováhy, která chybí: mezi péčí o dnešek a péčí o zítřek. Za tímto účelem konzultujeme veškeré své snažení s předními odborníky v oblasti zelených praktik, odpovědné spotřeby přírodních zdrojů, recyklace a optimalizace obchodních procesů.

Design produktů ZIZITO je navržen tak, aby vyžadoval méně energie na výrobu.

Díky tomu šetříme velké množství energie a přírodních zdrojů a minimalizujeme vypouštění škodlivých emisí do ovzduší, aniž bychom to dělali na úkor kvality finálního produktu. Nižší spotřeba energie má pozitivní vliv jak na naši celkovou uhlíkovou stopu, tak na cenu, za kterou se naše produkty mohou objevit na trhu a dostat se ke koncovým uživatelům.

Každá fáze výběru a kombinace materiálů v našich produktech je vedena myšlenkou snadné recyklace.

Používáme snadno odlišitelné konstrukce, kompatibilní materiály a zpracovatelné návrhy, abychom zajistili opětovnou použitelnost bezpečným a úspěšným způsobem. Věříme, že nejsmysluplnější úsilí je sdílení. Proto aktivně podporujeme naše partnery a koncové zákazníky, aby naše výrobky odevzdali k recyklaci, jakmile jejich životní cyklus skončí.