Support

Jak čistit výrobek Zizito

Čištění jízdních kol

Pravidelná a specializovaná hygienická údržba je stejně důležitá pro udržení dobrého vzhledu a naprosté bezpečnosti kola. Nabízíme mechanismy, se kterými přistoupíte k úkolu co nejsnáze:

Průběžná hygienická údržba
  • Po použití vždy odstraňte prach, bláto nebo nečistoty z pneumatik a mechanismů kola.
  • Vždy udržujte řetěz a mechanismy jízdního kola dobře namazané, abyste předešli zablokování, opotřebení a poruchám .
  • K ošetření jakékoliv části jízdního kola nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abraziva.
  • Denně čistěte reflexní prvky měkkým vlhkým hadříkem, abyste zajistili jejich odrazivost.
  • Skladujte kolo na místě bez přímého slunečního záření, nadměrné vlhkosti a/nebo extrémních teplot.
Čištění
  • Rám čistěte ručně pomocí vlhké houby a jemného čisticího prostředku – bez těžkých a korozivních chemikálií. K tomu použijte měkkou část houbičky, abyste nepoškodili lak a/nebo reflexní prvky kola.
  • Nikdy nečistěte rám a mechanismy silným proudem tlakové vody, aby nedošlo k poškození jízdního kola.
  • Zabraňte namočení sedadla a/nebo jiných měkkých textilních předmětů z kola pod tekoucí vodou.
  • Kovové prvky je vhodné po čištění nebo mytí vysušit, aby se zabránilo tvorbě rzi při zadržování vlhkosti.
  • Vždy dodržujte jednotlivé pokyny k čištění uvedené v uživatelské příručce konkrétního produktu.