Стандарти за качество при детските играчки

Публикувана на: 09:15:47 11.11.2019
Категории Видео съвети от детски педиатри , Списък на всички детски доктори по градове , Съвети от психолози за възпитанието на дететo

Игрите и играчките са много важни за правилното развитие на детето. Играейки си, то опознава големия и пъстър свят, развива сетивата си, научава се да изгражда взаимоотношения с връстниците си и се вписва в социума.

Вие като родители знаете това и се стремите да откриете и закупите на своите малчугани възможно най-интересните, образователни, забавни, но и качествени детски артикули за игра.

 

Как да сте сигурни, че играчките, които купувате са не само подходящи, но и напълно безопасни за малчуганите?

Добрата новина е, че за разлика от преди 20 - 30 години, когато всеки производител, вносител и доставчик можеше да предлага артикули, предназначени за деца, без да се съобразява с това дали са безопасни за малките човечета, днес това е напълно немислимо.

Днес, всяка една детска играчка, която се предлага в търговската мрежа на територията на ЕС (в това число и у нас) задължително трябва да е преминала през редица тестове, да има сертификат EN71 и маркировка СЕ.

Важни сертификати за качество при детските играчки, с които е добре да сте запознати

Както споменахме, в България, както и в целия ЕС съществуват и се прилагат специфични правила за защита на децата от игра с опасни за здравето им играчки. Съществуват също така и специфични правила за осигуряване на безопасността на детските продукти като детски колички, креватчета, залъгалки, дрехи, обувки, регулира се и оборудването предназначено за деца като люлки, пързалки, велосипеди и т. н., и т. н.

Повечето от тези правила се основават на стандартите, разработени от Европейския комитет по стандартизация (CEN).

Европейски изисквания за качество и безопасност на детските играчки

Директива 2009/48 ЕО определя редица критерии за безопасност, на които играчките трябва да отговарят, преди да могат да бъдат пуснати за продажба на Европейския пазар. Директивата забранява пускането на играчки на пазара, ако не са напълно безопасни, не притежават сертификат EN 71 и нямат маркировка СЕ.

Какво е сертификат EN 71?

EN 71 е набор от европейски сертификати за безопасност на продуктите, който се прилага за всички играчки, продавани в ЕС.

 

EN 71 е част от Директивата на СЕ и има за цел да гарантира, че всички играчки, продавани в ЕС отговарят на определени минимални стандарти за безопасност по следните фактори:

      механични и физични свойства;

      шум;

      огнеустойчивост;

      химичен състав;

      електрическа безопасност;

      радиация.

Сертификат EN 71 има 13 раздела, които регулират безопасността на детските играчки.

Какво на практика означава това?

Всеки производител, който иска да може да продава играчки на територията на ЕС трябва да извърши тестове на своите продукти и ако те са успешни да получи сертификат EN 71. В зависимост от вида на играчките, тестовете за сертификат EN 71 са разделени в 13 категории:

      EN 71:1 - Механични и физични свойства;

      EN 71:2 - Запалимост;

      EN 71:3 - Спецификация за миграция на определени елементи

      EN 71:4 - Експериментални химични комплекти и свързаните с тях дейности;

      EN 71:5 - Химически играчки и комплекти, различни от експерименталните комплекти;

      EN 71:6 - Графични символи на етикета за възрастово предупреждение;

      EN 71:7 - Бои

      EN 71:8 - Люлки, пързалки и други подобни играчки за домашни игри;

      EN 71:9 - Органични химични съединения. Изисквания.

      EN 71:10 - Органични химични съединения. Приготвяне и извличане на проби;

      EN 71:11 - Органични химични съединения. Методи и анализ;

      EN 71:12 - N - нитрозамини и N - азотируеми вещества

      EN 71:13 - Козметични продукти, настолни игри и други.

      Най-често провежданите тестове от всички 13 раздела на EN 71 са EN 71:1, EN 71:2 и EN 71:3, затова и ние ще им обърнем малко по-голямо внимание.

      При EN 71:1 се извършват тестове върху физичните и химическите свойства на играчките. Казано по друг начин, играчките се тестват дали механичните или химическите им характеристики могат да наранят по някакъв начин детето, докато то си играе с тях. Проверката включва проверка за остри ръбове, наличие на лесно отделящи се части на играчките, които могат да наранят детето или лесно да бъдат погълнати от него.

      EN 71:2 - Огнеустойчивост

      Директивата за безопасност на играчките 2009/48 ЕО изисква всички детски играчки и облекла да бъдат тествани по EN 71:2 за запалимост. Регламентът EN 71:2 разглежда различни фактори, които биха могли да доведат до нараняване на детето поради запалимост. Тестовете включват определяне на наличие на запалими материали, забранени за влагане в изработката на детски играчки, тест за времето на запалване на играчката и за времето, за което огънят може да се разпространи и други.

      EN 71:3 - Миграция на определени елементи

      EN 71:3 ограничава наличието на свободно олово в детските играчки и идентифицира осемнадесет токсични елемента, които са много по-токсични и вредни от оловото, но тъй като са по-евтини някой недобросъвестни производители биха могли да ги използват при производството на играчки

      През юни 2018 г. Европейският комитет по стандартизация (CEN) публикува EN 71 - 3: 2013 + А3:2018 (новият стандарт за безопасност на играчките от раздел „Миграция на определени елементи”). Промяната е за лимитите на оловни миграции и влезе в сила на 28.10.2018 г.

Маркировка СЕ

Всички продукти и детски играчки, които се предлагат за продажба в търговската мрежа на Европейския съюз задължително трябва да имат маркировка СЕ.

Какво е маркировка СЕ?

Най-общо казано, това сертификационна марка, която показва, че детските играчки и продукти отговарят на изискванията на приложимите Директиви и стандарти за качество при детските играчки. Маркировката се състои от логото СЕ и четирицифрения код на нотифицирания орган, участващ в процедурата за оценка на съответствието.

Тази маркировка, наричана още „Conformité Européenne“ (Европейско съответствие) се прилага от 1989 г. и показва, че производителят или вносителят претендира за съответствие със съответното законодателство на ЕС, приложимо за даден продукт, независимо от мястото на производство.

С други думи, играчката, която сте харесали за детето си има ли сертификационна марка СЕ, това означава, че производителят декларира на своя отговорност, че играчката е изработена в съответствие с всички законови изисквания на ЕИП (Европейско икономическо пространство) и може да бъде продавана на територията на ЕС.

Тази маркировка е задължителна за всички продукти и детски играчки, които се произвеждат в ЕИП (28 - те членки на ЕС плюс Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, Швейцария и Турция).

Продукти, произведени извън ЕИП и използващи маркировката СЕ трябва да гарантират, че отговарят на стандартите за качество при детските играчки.

 

Стандарти по ISO

ISO 8124 „Стандарти за безопасност на играчките”: Хармонизиране на глобалните правила за безопасност

ISO 8124 е стандарт на Международната организация по стандартизация и е като цяло е съчетание между стандарт EN 71 на ЕС и стандарт ASTM F963 на САЩ. За разлика от тези два стандарта обаче, ISO 8124 подчертава, че отговорността за качеството и безопасността на детските играчки е на националните пазари.

И този стандарт, като EN 71 има няколко раздела:

      ISO 8124 - 1:2018 „Аспекти на безопасността, свързани с механични и физическите свойства”. Стандарта обръща внимание върху механичните и физическите свойства на компонентите на играчките.

      ISO 8124 - 2:2014 „Запалимост” - Този раздел се занимава с продукти и играчки с високо ниво запалимост. ISO 8124 обръща специално внимание на играчките, предназначени за носене (перуки, маски, качулки, фалшиви носове, мустаци и т. н.) и на меките, текстилни играчки, пълни с памук или друга леснозапалима материя.

      ISO 8124 - 3:2010 „Миграция на определени елементи” - Химичният състав на играчките е подложен на строг контрол, тъй като все повече традиционно използвани производствени материали се оказват вредни и опасни за здравето на децата. ISO 8124 - 3:2010 определя приемливите прагови нива на веществото, както и методите за вземане на проби и екстракция преди тестване за миграция на антомин, арсен, живак, селен, барий, кадмий, хром, олово и други.

      ISO 8124 - 4:2014 „Люлки, пързалки и подобни играчки за дейности за домашна употреба на закрито и открито”. Този раздел се отнася до оборудването за домашни площадки, класифицирано като „играчки за дейности”.

      ISO 8124 - 5:2015 „Определяне на общата концепция на определени отделни елементи в играчките”. Този раздел се свързва с раздел 3 и определя метода за определяне на общата концентрация на елементите, посочени в ISO 8124 - 3:2010.

      ISO 8124 - 6:2014 „Някой фталатни естери в играчките и детските продукти” - Фталатните естери са изключително опасни за здравето на децата, тъй като са с ниско молекулно ниво и лесно се отделят от пластмасата и могат да бъдат погълнати от децата, а това може да доведе до нарушения в развитието им. Затова през 1999 г. ЕС въведе първото голямо фталатно ограничение, което ограничи употребата на шест фталати. През следващите години и САЩ и Китай също въведоха ограничения на фталатите.

      Целта на ISO 8124 - 6:2014 не е да въвежда нови ограничения на фталатните естери, а да установи единен стандартен метод за оценка на съответствието.

      ISO 8124 - 7:2015 „Изисквания и методи за изпитване на бои с пръсти” - Този раздел се фокусира върху използването на безопасни съставки и ограничения на примесите, които могат да се открият в тези съставки. За разлика от EN 71, където се разглеждат основно боите, използвани с пръсти, ISO стандартът се прилага и за бои за лице и тяло, предназначени за деца.

      ISO/TR 8124 - 8:2016 „Насоки за определяне на възрастта” - Една от най-важните стъпки за повишаването стандартите за качество и безопасност при детските играчки е определянето на подходящата възраст за употреба на играчките. ISO/TR 8124 - 8:2016 е технически доклад, който хармонизира с водещите стандарти EN 71 и ASTM F963, така че да може да се ползва като надеждно ръководство за предоставяне на информация за възрастта, в която децата могат да играят с определени играчки. Този раздел е изключително полезен както за производителите на детски играчки, така и за агенциите, които извършват тестове за съответствие и за организациите, следящи за безопасността на продуктите и играчките за деца.

 

Основни изисквания за качество и безопасност на играчките

Играчките са продукти, проектирани и предназначени за използване при игра на деца под 14 години. Продуктите предназначени за игра трябва задължително да бъдат етикетирани по начин, одобрен от ЕИП (да имат сертификационна марка СЕ, да са сертифицирани по EN71, да бъдат посочени производителя на изделието и подходящата възраст на детето за игра с играчката).

Сподели статията
Продуктът е добавен към желани продукти